Csapatkohézió - áttekintés, példák, stratégiák a csapatkötéshez

A csapat összetartása az interperszonális kapcsolat erőssége és mértéke. Interperszonális készségek Az interperszonális készségek azt jelentik, hogy képesek vagyunk kijönni és másokkal kommunikálni. Erős írásbeli és verbális kommunikációt tartalmaz. létezik egy csoport tagjai között. Ez az interperszonális kötelék készteti a tagokat arra, hogy könnyen részt vegyenek, és továbbra is motiváltak maradjanak a kitűzött célok elérésére. Az összetartó csapatok hozzáállása „mi-nesség”.

Csapat Összetartás - a csapat ünnepel

A csapat összetartásának lebontása

A csapat kohéziója egy sokoldalú folyamat, amely négy fő szempontra bontható: multidimenzionalitás, instrumentális alap, dinamikus és érzelmi jelleg Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia, más néven érzelmi hányados (EQ) az érzelmek és mások érzelmei. Az üzleti vezetők számára a magas EQ elengedhetetlen a sikerhez. Ez az útmutató ismerteti az érzelmi intelligencia öt elemét és azok relevanciáját a sikeres vezető jellemzésében. EQ vs IQ.

A sokdimenziósság kapcsolódik mindazon tényezőkhöz, amelyek a csoporttagokat egyként működtetik. A dinamikus jelleg azt jelenti, hogy a csapat céljai és célkitűzései idővel változnak. Instrumentális alapja azzal foglalkozik, hogy a tagok hogyan kötelezik el magukat egy cél mellett, miközben az érzelmi dimenzió azokra az előnyökre utal, amelyeket a tagok kapnak, ha összetartanak.

Az egységben maradt csapatoknak nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek az általuk kitűzött projektek, legyen szó akár sportcsapatról, katonai egységről, testvériségi csoportról és az üzleti szektor egyik csoportjáról A tőkepiac fő szereplői Ebben a cikkben általános áttekintést nyújtunk a fő szereplőkről és a tőkepiacokon betöltött szerepükről. A tőkepiacok kétféle piacból állnak: elsődleges és másodlagos. Ez az útmutató áttekintést nyújt a tőkepiacok összes nagyvállalatáról és karrierjéről. .

Stratégiák a csapatkohézió fejlesztésére

A csapatkohézióról szóló tanulmányok kimutatták, hogy az összetartás növeli a termelékenységet. De hogyan ösztönözheti a cégvezető vagy a kisvállalkozás tulajdonosai a csapat összetartását?

Béreljen gondosan

A vezetők kétféleképpen alakíthatnak csapatokat. Vagy felvehetnek tagokat a jelenlegi alkalmazotti létszámukból, vagy új embereket alkalmazhatnak a cégen kívülről. Az alkalmazott megközelítéstől függetlenül a vezetőknek mérlegelniük kell, hogy a potenciális jelöltek milyen jól tudnak dolgozni csoportkörnyezetben. Lehet, hogy az egyén magas szintű technikai képességekkel rendelkezik, de nem képes a másokkal való kohéziós munkára. Ilyen alkalmazottak felvétele növeli az érvek és konfliktusok valószínűségét - ez olyan tényező, amely veszélyeztetheti a csapat céljait.

Értékelje mindenki közreműködését

Miután a vezető kiválasztotta a megfelelő tagokat a csapatához, a következő lépés annak biztosítása, hogy mindenki részt vegyen. A csapatok nagyobb sikert érnek el, ha az egyes csapattagok szakértelméből merítenek. Míg egyes alkalmazottak jó műszaki szakértőkből állnak, mások ügyesek az adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátásában.

Bármely csoport teljes potenciáljának elérése érdekében minden tagnak aktívan részt kell vennie. A vezetőnek viszont értékelnie kell az egyes tagok hozzájárulását.

Empower csapat tagjai

A hatáskör átruházása a csapat néhány tagjára szintén hozzájárul a kohézió növeléséhez. A csoport tagjai nagyobb valószínűséggel működnek összetartóan, ha úgy érzik, hogy birtokukban vannak a javasolt kérdések és tevékenységek.

Oldja meg a csoporton belüli konfliktusokat

A csapat tagjai között kialakuló konstruktív konfliktusok az egészséges csoportra utalnak. Szokatlan lenne, ha a csoport soha nem találkozna pár kihívással. Ideális esetben egyetlen csapattagnak sem kellene elfogadnia a javasolt ötletet, csak azért, mert megpróbálja elkerülni a csapat harmóniáját.

Ennek ellenére az irreleváns és kicsinyes vitákat azonnal meg kell oldani. Ha a csoport tagjai nem találnak megvalósítható megoldást maguk között, bevonhatnak egy menedzsert. Alternatív megoldásként kereshetnek pártatlan harmadik felet, aki meghallgathatja a történet mindkét oldalát, és megfelelő megoldással állhat elő.

Mi befolyásolja a csapat összetartását?

Az attitűdök és értékek hasonlósága

Az egyik szempont, amely egységben tartja a csoport tagjait, az, ha hasonló értékek és attitűdök vannak. Az alkalmazottak és az emberek általában mindig azok társaságát részesítik előnyben, akik hasonló véleményekkel, meggyőződésekkel és magatartási kódexekkel rendelkeznek Üzleti etika Az egyszerűség kedvéért az üzleti etika az erkölcsi elv, amely iránymutatásként szolgál az üzleti magatartáshoz, és tranzakcióit. Azért, mert valamilyen társadalmi érvényesítést biztosítanak. Például, ha A személy ugyanazon a véleményen van, mint B személy, akkor A személynek az az érzése lesz, hogy igaza van, még akkor is, ha nincs.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az érdeklődés vagy a vélemény hasonlósága nem az egyetlen tényező, amely a csapat összetartását ösztönzi. Bizonyos esetekben az elsődleges elvégzendő feladat egységben tartja a csoport tagjait. Például, ha egy katonai egységet küldetésre küldünk, a szóban forgó feladat teljesítése kohéziós tényezővé válik. Az, hogy a katonák hasonló hozzáállással és értékekkel rendelkeznek-e, nem sokat számít.

A csoport mérete

A kis csoportok általában a következő okok miatt vannak összetartóbbak, mint a nagy csoportok:

  1. Kis csoportok esetén a tagok nagyobb személyes kapcsolatokat élveznek. Ez azt jelenti, hogy magas szintű interakció és kommunikáció folyik, ami segíti a tagokat az egységben maradásban. Nagy csoportok esetén azonban csökken az interakció lehetősége.
  2. A csoport méretének növekedésével egyre nagyobb kihívást jelent a különböző kérdésekben való megegyezés. Nehezebb rávenni 30 tagot arra, hogy megállapodjanak egy közös célban, mint meggyőzni a mindössze 10 tagú csoportot.
  3. A nagyon nagy csoportosulás másik hátránya a kisebb klikkek kialakulásának lehetősége a csoporton belül. Ez az általános cél hígításához vezethet, ezáltal növelve a hatalmi politika mértékét.

Idő

Ésszerű, hogy minél több időt töltenek egy csoport tagjai együtt, annál erősebb a kapcsolat közöttük. Gyakoribb interakció révén a tagok megismerhetik egymás erősségeit, gyengeségeit és készségeit. Így a csoportvezető a tagok képességei alapján delegálhat feladatokat, lehetővé téve a feladatok hatékonyabb elvégzését.

Korábbi sikerek és megosztott célok

Amikor egy csapat megvalósít egy adott projektet, minden tag részt vesz ebben a győzelemben és izgalomban, mivel mindegyik hozzájárult a sikerhez. A siker, még kis tevékenységekben is, növeli a csapattagok összetartását.

Fenyegetés és verseny

Egy csoport egységesebbé válik, amikor kihívásokkal szembesülnek. A tagok hajlandóak félre tenni nézeteltéréseiket, és a kérdés megoldása érdekében dolgoznak. Például, ha egy ellenséges szervezet át akarja venni egy adott vállalat irányítását, az igazgatóság Igazgatóság Az igazgatóság lényegében a részvényesek képviseletére megválasztott emberekből álló testület. Minden részvénytársaság köteles az igazgatóságot felállítani; nonprofit szervezetek és számos magánvállalkozás - bár nem kötelező - igazgatóságot is létrehoznak. egységes frontot mutat be, hogy megakadályozza a felvásárlást. Hasonlóképpen, a vezetés fenyegetései és a verseny valószínűleg összefogják az egyébként rendezetlen csapatot.

Key Takeaways

A csapat kohéziója azt a közelségi fokot jelenti, amelyet az egyének éreznek a csapatban. A csoport tagjait összefogó erők lehetnek pozitívak vagy negatívak. A csapat kohézióját meghatározó fő tényezők a tagok érdekeinek, a csoport méretének, a közös sikereknek és a külső versenytársak fenyegetésének hasonlósága. Különböző módon lehet javítani a csapat kohézióját, például felhatalmazni a csoport tagjait, rendezni a vitákat és értékelni minden hozzászólást.

Összességében megállapítást nyert, hogy a csapat kohéziója számos előnnyel jár. Egyrészt az összetartóan dolgozó csapattagok valószínűleg gyorsabban és hatékonyabban érik el céljaikat. Két, az összetartó csapatokban élő egyének nagyobb megelégedettséget tapasztalnak. Ezek a tagok továbbra is optimisták és kevesebb társadalmi problémát szenvednek, mint a nem összetartó csoportokban dolgozók.

Kapcsolódó olvasmány

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját a csapatkohézióról. A karrier előrehaladásának elősegítéséhez nézze meg az alábbi további forrásokat:

  • Munkavállalói morál Munkavállalói morál A munkavállalói morál az általános megelégedettség, kilátások és jólét érzése, amelyet a munkavállaló a munkahelyén megél. Más szavakkal utal arra, hogy az alkalmazottak mennyire elégedettek a munkakörnyezetükkel. Az alkalmazotti morál sok vállalkozás számára fontos, mivel közvetlen hatással van rá
  • A Groupthink A Groupthink a Groupthink kifejezést Irving Janis szociálpszichológus dolgozta ki 1972-ben, hogy leírja a csoport hibás döntéseit a csoport nyomása miatt. A csoportgondolkodás olyan jelenség, amelyben a problémák vagy ügyek megközelítésének módjaival egy csoport konszenzusa foglalkozik, nem pedig az önállóan cselekvő egyének.
  • Interperszonális intelligencia Interperszonális intelligencia Az interperszonális intelligencia egy személy azon képességére utal, hogy jól kapcsolatba lépjen az emberekkel és kezelje a kapcsolatokat. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy megértsék a körülöttük élők szükségleteit és motivációit, ami hozzájárul általános befolyásuk erősítéséhez. Személyközi intelligenciával rendelkező emberek
  • Hálózatépítés és kapcsolatok kiépítése (3. rész) Hálózatépítés és kapcsolatok kiépítése (3. rész) Ez a cikk hasznos tippek sorozatának része, amelyek segítenek abban, hogy sikereket találjon a hálózatépítésben és a kapcsolatok kiépítésében a vállalatán belül. Ha tovább akarunk lépni karrierünk során, a kapcsolatok kiépítése az első lépés a siker felé vezető út felé.

Legutóbbi hozzászólások