VBA hurok számára - Útmutató a hurok felépítéséhez és kódolásához, példák

A VBA Excel A VBA VBA a Visual Basic for Applications rövidítést jelenti. Az Excel VBA a Microsoft programozási nyelve az Excel és az összes többi Microsoft Office program, például a Word és a PowerPoint számára. Az Office programcsomagok mindegyike közös programozási nyelvet használ. A hurok a folyamat egy része, amely addig ismétlődik, amíg a megadott kritériumok nem teljesülnek. A kritériumok a használt hurok típusától függenek. A hurkok általában egy konkrét utasítással kezdődnek, amely leírja, hogy milyen típusú hurokról van szó. Vége egy végződés, amely a hurok típusán alapul. Más szavakkal, a hurok típusa diktálja az eleje és vége utasításokat. Ez az útmutató a VBA For Loop-ra összpontosít.

Az ismétlés folyamatát ez a két állítás tartalmazza. A hurkok több hurkot is tartalmazhatnak magukban.

További információért indítsa el most VBA Excel tanfolyamunkat!

VBA hurok diagramhoz

A VBA for Loop akkor a legjobb, ha a felhasználó pontosan tudja, hányszor kell megismételni a ciklus folyamatát. A for ciklusban megadott kritériumok automatikusan létrehoznak egy számláló változót, és 1-et adnak a ciklushoz, amíg a számláló el nem éri az utolsó értéket.

Ez a folyamat a do ig vagy a do művelettel hajtható végre, míg a VBA Do Loop A VBA Do Loop lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megismételjen egy folyamatot egy makróban. A Do Loop használható a VBA-ban ismétlődő adatkezelésre, valamint az Excel-modell fejlesztésére. A Do Loop utasításnak lesz egy kezdő és egy befejező mondata, a végrehajtandó kód ebben a két utasításban található. A do ciklusok alatt azonban a felhasználónak három további lépést kell manuálisan végrehajtania:

  • Nyújtsa be a számláló változóját
  • Inicializálja (tárolja a kezdeti értéket) a számláló változóban
  • Növelje a számláló változót 1-gyel (vagy más egész számmal) minden alkalommal, amikor a hurok fut.

A VBA For Loop automatikusan megteszi ezt, és időt takarít meg a felhasználónak, mivel nincs szükség a három folyamat manuális kódolására. Ehelyett a VBA Excel VBA példák Az Excel VBA lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy makrókat készítsen, amelyek automatizálják az Excel folyamatait. Ez az útmutató az Excel VBA példákkal fogja bemutatni, hogyan kell makrót rögzíteni a makró beállításával, hogyan kell deklarálni a változókat és hogyan kell hivatkozni az adatokra. implicit módon hajtja végre ezt a hármat, amikor a felhasználó beállítja a for ciklus feltételeit.

VBA hurok diagramhoz

További információért indítsa el most VBA Excel tanfolyamunkat!

VBA a hurok felépítéséhez

A for ciklus szerkezete a következő. A ciklus eljárása a For között van tárolva

és a Tovább.

A [változó neve] [kezdő száma] és [vég száma] esetében

Következő [változó neve]

Tegyük fel például, hogy az A oszlop első 10 sorát a „Company counterVar” szöveggel akartuk kitölteni. Az alábbiakban beállíthatjuk a változó számláló nevét a for ciklusban counterVar néven.

1–10

Tartomány („A” & counterVar) .Value = „Company” & counterVar

Következő counterVar

Ebben a folyamatban a For ciklus deklarálja az counterVar nevű változót (implicit módon egész adattípusként). Ez is inicializálja a változót az 1 értékkel. Amikor a ciklus elindul, az counterVar értéke 1, így a folyamat első iterációja a következőképpen fog kinézni:

Tartomány („A1”). Érték = „1. vállalat”

A ciklus befejezése után belefut a „Next counterVar” utasításba. Ez arra utasítja a makrót, hogy ismételje meg a folyamatot a következő counterVar számára, ha a kritériumok nem teljesülnek. Az 1 után következő következő counterVar értéke 2. Mint ilyen, a ciklusfolyamat megismétlődik, mivel a 2 nem 10. A folyamatnak ki kell töltenie az A2 cellát a Company 2 szöveggel. Ez addig ismétlődik, amíg az counterVar el nem éri a 10-et, és az A10 cellát meg nem tölti a Company 10 szöveg. .

További információért indítsa el most VBA Excel tanfolyamunkat!

További VBA-források

Reméljük, hogy ez hasznos pénzügyi útmutató volt a VBA for Loop elkészítéséhez. A továbbtanulás és az Excel VBA készségek fejlesztése érdekében javasoljuk online VBA tanfolyamunk elvégzését, és az alábbi további ingyenes pénzügyi források felfedezését:

  • VBA Ha más VBA Ha más VBA felépítése Ha más állítás nagyon hasonló az egymásba ágyazott if képlet felépítéséhez az Excel-ben. A VBA használata előnye, hogy sokkal könnyebben követhető, mivel a beágyazott IF-k általában több zárójeles burkolattal bonyolítanak. A VBA if utasításban minden IF záradék elkülönül a másiktól, és helyette prioritási sorrendben van megadva
  • VBA hivatkozás VBA cellára történő hivatkozások A VBA cellahivatkozások lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy megmondja az Excelnek, hol keresse meg a szükséges adatokat. A makró létrehozása és a változók deklarálása után a következő lépés a VBA cellahivatkozások létrehozása, amelyek valójában az egyes változókra vonatkoznak, és amelyek ezután felhasználhatók az adatok manipulálására az Excel lapon.
  • VBA-módszerek VBA-módszerek A VBA-módszer egy VBA-objektumhoz, változóhoz vagy adat-referenciához csatolt kóddarab, amely megmondja az Excelnek, hogy az adott objektummal kapcsolatban milyen műveletet kell végrehajtania. A másolás, beillesztés és kiválasztás csak néhány példa az elvégezhető VBA módszerekre.
  • VBA makrók VBA makrók Makrók beállítása az Excel VBA-ban meglehetősen egyszerű. Az Excel VBA makrók felépítése magában foglalja egy sub () sorral való kezdést a makrókód megkezdése előtt. A makrók a Visual Basic alkalmazást az Excel alkalmazásban hozzák létre egyedi, felhasználó által létrehozott függvényekből, és automatizált folyamatok létrehozásával gyorsíthatják fel a manuális feladatokat.

Legutóbbi hozzászólások