Várható hozam - Hogyan lehet kiszámítani a portfólió várható hozamát

A befektetés várható megtérülése a lehetséges hozam valószínűség-megoszlásának várható értéke, amelyet a befektetők számára biztosíthat. A befektetés megtérülése egy ismeretlen változó, amelynek különböző valószínűségekkel különböző értékei vannak. A várható megtérülést úgy számítják ki, hogy megszorozzuk a potenciális eredményeket (hozamokat) az egyes eredmények bekövetkezésének esélyével, majd kiszámoljuk az eredmények összegét (az alábbiakban látható módon).

Várható visszatérési képlet és ábra

Rövid távon a befektetés megtérülése véletlenszerű változónak tekinthető Random Walk Theory A Random Walk Theory vagy a Random Walk Hipotézis a tőzsde matematikai modellje. Az elmélet hívei úgy vélik, hogy ennek árai bármilyen értéket vehetnek fel egy adott tartományon belül. A várható hozam a múltbeli adatokon alapul, amelyek megbízható előrejelzést adhatnak a jövőbeli hozamokról, vagy nem. Ezért az eredmény nem garantált. A várható megtérülés csupán annak a valószínűségnek a mértéke, amelynek célja annak valószínűségének bemutatása, hogy egy adott befektetés pozitív hozamot generál, és hogy mekkora lesz a várható megtérülés.

A befektetés várható megtérülésének kiszámításának célja, hogy a befektetőnek képet adjon a valószínű nyereségről és a kockázatról. Ez alapot ad a befektetőnek az összehasonlításhoz a kockázatmentes megtérülési rátával. A 3 hónapos amerikai kincstárjegyek kamatlábát gyakran használják a kockázatmentes megtérülési ráta képviseletére.

A valószínűségeloszlás alapjai

Egy adott véletlen változó esetében annak valószínűségi eloszlása ​​egy olyan függvény, amely megmutatja az összes lehetséges értéket, amelyet csak vehet. Egy bizonyos tartományra korlátozódik, amely a statisztikailag lehetséges maximális és minimális értékekből származik. Az eloszlás kétféle lehet: diszkrét és folyamatos. A diszkrét eloszlások csak meghatározott értékeket mutatnak egy adott tartományon belül. A folytonos eloszlást követő véletlen változó bármely értéket felvenhet az adott tartományban. Az érme feldobásának két lehetséges eredménye van, és így példa diszkrét eloszlásra. A felnőtt férfiak magasságának eloszlása, amely bármilyen lehetséges értéket megadhat egy megadott tartományon belül, folyamatos valószínűség-eloszlás.

Várható visszatérési témaVárható visszatérés

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!

Egyetlen befektetés várható megtérülésének kiszámítása

Vegyünk egy A befektetést, amely 20% -os valószínűséggel 15% -os megtérülést eredményez, 50% -os valószínűséggel 10% -os megtérülést és 30% -os valószínűséggel 5% -os veszteséget eredményez. Ez egy példa a potenciális hozamok diszkrét valószínűségeloszlásának kiszámítására.

Az egyes potenciális hozamok valószínűségét az értékelendő befektetési eszköz korábbi hozamának korábbi adatainak tanulmányozásából nyerik. A megadott valószínűségek ebben az esetben az eszköz elmúlt 10 év teljesítményének tanulmányozásából származhatnak. Tegyük fel, hogy ebből a tíz évből kettőben 15% -os megtérülést, a tíz évből ötben 10% -os megtérülést ért el, és a tíz évből hármat 5% -os veszteség érte.

Az A befektetés várható megtérülését a következőképpen számítják ki:

Várható hozam A = 0,2 (15%) + 0,5 (10%) + 0,3 (-5%)

(Vagyis 20%, vagy .2, valószínűség 15%, vagy .15 megtérülés; plusz 50%, vagy .5, valószínűség szorzat 10%, vagy .1 megtérülés; plusz 30%, vagy .3, negatív hozam valószínűsége 5%, vagy -.5)

= 3% + 5% - 1,5%

= 6,5%

Ezért az A befektetés várható hosszú távú átlagos hozama 6,5%.

A portfólió várható megtérülésének kiszámítása

A várható hozam kiszámítása nem korlátozódik egyetlen befektetés számításaira. Portfólióra is kiszámítható. A befektetési portfólió várható hozama az egyes összetevők várható hozamának súlyozott átlaga. Az alkatrészeket a portfólió teljes értékének százalékos arányával súlyozzák, amelyek mindegyikét elszámolják. A portfólió eszközök súlyozott átlagának vizsgálata szintén segíthet a befektetőknek a befektetési portfólióuk diverzifikációjának felmérésében.

A befektetési portfólió várható megtérülésének szemléltetésére tegyük fel, hogy a portfólió három eszközbe - X, Y és Z - álló befektetésekből áll. 2000 dollárt fektetnek X-be, 5000 dollárt Y-be és 3000 dollárt Z-be. Tegyük fel, hogy a Az X, Y és Z várható megtérülését kiszámolták, és megállapították, hogy ezek 15, 10, illetve 20%. Az egyes összetevő eszközökbe történő befektetések alapján a portfólió várható hozama a következőképpen számítható:

Várható portfólió-megtérülés = 0,2 (15%) + 0,5 (10%) + 0,3 (20%)

= 3% + 5% + 6%

= 14%

Így a portfólió várható hozama 14%.

Vegye figyelembe, hogy bár a portfólió összetevőinek várható hozama egyszerű átlaga 15% (10%, 15% és 20% átlaga), a portfólió 14% -os várható hozama kissé elmarad ettől az egyszerű átlagtól. Ez annak köszönhető, hogy a befektető tőkéjének felét a legalacsonyabb várható hozammal rendelkező eszközbe fektetik .

A befektetési kockázat elemzése

A várható hozam kiszámítása mellett a befektetőknek figyelembe kell venniük a befektetési eszközök kockázati jellemzőit is. Ez segít meghatározni, hogy a portfólió összetevői megfelelnek-e a befektető kockázattűrő képességének és befektetési céljainak.

Tegyük fel például, hogy két portfólióelem a következő megtérülést mutatta az elmúlt öt évben:

Portfólió A komponens: 12%, 2%, 25%, -9%, 10%

Portfólió B komponens: 7%, 6%, 9%, 12%, 6%

A várható hozam kiszámítása mindkét portfólióelem esetében ugyanazt az eredményt adja: a várt hozam 8%. Amikor azonban az egyes komponensek kockázatát vizsgálják, az átlagos várható hozamtól való évenkénti eltérések alapján, akkor megállapítja, hogy az A portfólió-komponens ötször nagyobb kockázatot hordoz, mint a B portfólió-komponens (A standard szórása 12,6%, míg B szórása csak 2,6%). A szórás az átlagosnál bekövetkező varianciaszintet jelenti.

A kockázattűrés és más tényezők szerepe

A várható megtérülés fogalma a potenciális befektetés értékelésének teljes folyamatának része. Bár a piaci elemzők egyszerű matematikai képleteket állítottak össze a várható hozam kiszámításához, az egyéni befektetők további tényezőket is figyelembe vehetnek, amikor olyan befektetési portfóliót állítanak össze, amely jól illeszkedik személyes befektetési céljaikhoz és a kockázattűrés szintjéhez.

Például egy befektető megfontolhatja az elterjedt konkrét gazdasági vagy befektetési klímaviszonyokat. Rendkívüli bizonytalanság idején a befektetők hajlamosak az általában biztonságosabb és alacsonyabb volatilitású befektetések felé hajolni, még akkor is, ha a befektető általában jobban tolerálja a kockázatot. Így a befektető elzárkózhat az átlagos hozamuktól magas standard eltéréssel rendelkező részvényektől, még akkor is, ha számításaik szerint a befektetés kiváló átlagos hozamot kínál.

Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a várható hozamot a részvény múltbeli teljesítménye alapján számítják ki. Ha azonban a befektetőnek van tudomása egy olyan társaságról, amely azt hiheti bennük, hogy a továbbiakban jelentősen meghaladja a korábbi normáit, akkor dönthetnek úgy, hogy olyan részvénybe fektetnek, amely pusztán az alapján nem tűnik annyira ígéretesnek várható hozamszámítások. Hasznos pénzügyi mutató, amelyet a várható megtérülés mellett figyelembe kell venni, a befektetési megtérülési ráta (ROI). ROI Formula (befektetés megtérülése) A befektetés megtérülése (ROI) egy olyan pénzügyi mutató, amelyet arra használnak, hogy kiszámítsák azt a hasznot, amelyet a befektető a saját nyereségéhez viszonyítva kap. beruházási költség. Leggyakrabban nettó jövedelemként osztva a befektetés eredeti tőkeköltségével. Minél nagyobb az arány, annál nagyobb a megszerzett haszon. ,jövedelmezőségi ráta, amely közvetlenül összehasonlítja a vállalat által az üzleti tevékenységébe történő tőkebefektetések révén megnövekedett nyereség értékét.

Bár a részvényteljesítmény nem garantált előrejelzője, a várható hozamképlet kiváló elemzési eszköznek bizonyult, amely segít a befektetőknek a várható befektetési hozamok előrejelzésében, valamint a portfólió kockázatának és diverzifikációjának felmérésében.

Kapcsolódó olvasmány

A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemzői tanúsító program hivatalos globális szolgáltatója, az FMVA® Certification Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari. A pénzügyi elemzőként való tanulás és karrier kialakítása érdekében ezek a további források hasznosak lehetnek:

  • Befektetés: Útmutató kezdőnek Befektetés: Kezdő útmutató A Finance befektetési kezdőknek című útmutatója megtanítja a befektetés alapjaira és az indításra. Ismerje meg a kereskedés különböző stratégiáit és technikáit, valamint a különböző pénzügyi piacokat, amelyekbe befektethet.
  • A tőkeeszközök árazási modellje A tőkeinstrumentumok árazási modellje (CAPM) A tőkeeszköz-árazási modell (CAPM) egy olyan modell, amely leírja az elvárt hozam és az értékpapír kockázata közötti kapcsolatot. A CAPM képlet azt mutatja, hogy egy értékpapír megtérülése megegyezik a kockázatmentes hozammal és egy kockázati prémiummal, az adott értékpapír béta alapján
  • Műszaki elemzés: Kezdő útmutató Műszaki elemzés - Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelés egyik formája, amely elemzi a múltbeli árakat, hogy előre jelezze a jövőbeni áralakulást. A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak.
  • Alapkockázat Alapkockázat Az alapkockázat annak a kockázata, hogy a határidős ár nem mozoghat normális, állandó korrelációban az alapul szolgáló eszköz árával, annak érdekében, hogy tagadják a fedezeti stratégia hatékonyságát a kereskedő potenciális veszteségnek való kitettségének minimalizálásában. Az alapkockázat elfogadható az árkockázat fedezetének megkísérléséhez.

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found