Menedzsment készségek - A menedzsment készségek típusai és példái

A menedzsment képességek meghatározhatók bizonyos tulajdonságokként vagy képességekként, amelyekkel az ügyvezetõnek rendelkeznie kell egy szervezetben meghatározott feladatok ellátása érdekében. Ezek magukban foglalják a vezetői feladatok ellátásának képességét egy szervezetben. Vállalati struktúra A vállalati struktúra a vállalat különböző szervezeti egységeinek vagy üzleti egységeinek szervezésére vonatkozik. A vállalat céljaitól és az iparágtól függően, elkerülve a krízishelyzeteket és azonnal megoldva a problémákat, amikor azok bekövetkeznek. Vezetői készségek fejleszthetők a vállalati fejlesztés tanulásával. A vállalati fejlesztés a vállalat azon csoportja, amely felelős a stratégiai döntésekért, hogy növekedjen és átszervezze üzleti tevékenységét, stratégiai partnerségeket létesítsen, vegyes fúziókban és felvásárlásokban vegyen részt és / vagy szervezeti kiválóságot érjen el.A Corp Dev emellett olyan lehetőségeket is kiaknáz, amelyek kihasználják a vállalat üzleti platformjának értékét. és gyakorlati tapasztalat vezetőként. A készségek segítik a menedzsert abban, hogy kapcsolatba lépjen munkatársaival, és tudja, hogyan kell jól bánni a beosztottaikkal, ami lehetővé teszi a tevékenységek egyszerű áramlását a szervezetben.

Menedzsment készségek - nő vezet egy csoportot

A jó vezetői ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy bármely szervezet sikeres legyen és elérje céljait. A jó menedzsment képességeket elősegítő vezető képes a vállalat küldetésének és jövőképének előmozdítására. Vision Statement A jövőkép kijelenti, hogy a vállalat mit akar elérni hosszú távon, általában öt-tíz év, vagy néha még hosszabb időkeretben. Az üzleti célok kevesebb akadályt és kifogást jelentenek belső és külső forrásokból.

A menedzsment és vezetői készségeket gyakran felcserélhető módon használják, mivel mindkettő magában foglalja a tervezést, a döntéshozatalt, a problémamegoldást, a kommunikációt, a delegálást és az időgazdálkodást. Időgazdálkodás Az időgazdálkodás az a folyamat, amely megtervezi és ellenőrzi, hogy mennyi időt kell eltölteni egy adott tevékenységre. A jó időgazdálkodás lehetővé teszi az egyén számára, hogy rövidebb idő alatt többet teljesítsen, csökkenti a stresszt és a karrier sikeréhez vezet. Ez az útmutató felsorolja az idő kezelésének legfontosabb tippjeit. A jó vezetők szinte mindig jó vezetők is.

A vezetés mellett a vezető kritikus szerepe annak biztosítása is, hogy a szervezet minden része összetartóan működjön. Ilyen integráció nélkül számos kérdés merülhet fel, és kudarcok történnek. A vezetői készségek döntő fontosságúak a vállalat különböző pozícióiban és különböző szintjein, a felső vezetéstől kezdve a középvezetőkig az első szintű vezetőkig.

A menedzsment készségek típusai

Robert Katz amerikai szociális és szervezeti pszichológus szerint a menedzsment képességek három alapvető típusa a következő:

1. Műszaki készségek

A technikai készségek olyan készségeket tartalmaznak, amelyek képességet és tudást adnak a vezetőknek arra, hogy különféle technikákat alkalmazzanak céljaik elérése érdekében. Ezek a készségek nemcsak a gépek és szoftverek, gyártási eszközök és berendezések üzemeltetését foglalják magukban, hanem az értékesítés fellendítéséhez, a különféle típusú termékek és szolgáltatások tervezéséhez, valamint a szolgáltatások és termékek piacra dobásához szükséges készségek is.

2. Fogalmi készségek

Ezek magukban foglalják a készségmenedzserek jelenlétét az elvont gondolkodás és az ötletek megfogalmazásának ismerete és képessége szempontjából. A menedzser képes látni egy teljes koncepciót, elemezni és diagnosztizálni a problémát, és kreatív megoldásokat találni. Ez segít a menedzsernek hatékonyan megjósolni az akadályokat, amelyekkel az osztály vagy az egész vállalkozás szembesülhet.

3. Emberi vagy interperszonális készségek

Az emberi vagy az interperszonális készségek azok a készségek, amelyek bemutatják a menedzserek képességét arra, hogy kölcsönhatásba lépjenek, dolgozzanak vagy hatékonyan kapcsolatba lépjenek az emberekkel. Ezek a képességek lehetővé teszik a vezetők számára, hogy kiaknázzák a vállalatban rejlő emberi lehetőségeket, és motiválják az alkalmazottakat a jobb eredmények elérésére.

A menedzsment készségek típusai (ábra)

Példák menedzsment készségekre

A vezetésnek széles körű készségekkel kell rendelkeznie a szervezet hatékony és eredményes irányításához. Az alábbiakban hat alapvető vezetői készség áll rendelkezésére, amelyekkel minden vezetőnek rendelkeznie kell feladatai ellátásához:

1. Tervezés

A tervezés létfontosságú szempont a szervezeten belül. Arra utal, hogy valaki képes megszervezni a tevékenységeket a meghatározott irányelveknek megfelelően, miközben továbbra is a rendelkezésre álló erőforrások, például idő, pénz és munkaerő korlátai között marad. Ez egyben egy cselekvéskészlet vagy egy vagy több stratégia megfogalmazásának folyamata bizonyos célok vagy célok elérésére és elérésére a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

A tervezési folyamat magában foglalja az elérhető célok azonosítását és kitűzését, a szükséges stratégiák kidolgozását, valamint a feladatok és ütemtervek felvázolását a kitűzött célok elérésének módjáról. Jó terv nélkül keveset lehet elérni.

2. Kommunikáció

A vezető számára kulcsfontosságú a nagyszerű kommunikációs készségek birtoklása. Meg tudja határozni, hogy az információk mennyire vannak megosztva az egész csapatban, biztosítva, hogy a csoport egységes munkaerőként működjön. Az, hogy egy menedzser milyen jól kommunikál a csapat többi tagjával, azt is meghatározza, hogy a felvázolt eljárások mennyire jól követhetők, mennyire teljesíthetők a feladatok és tevékenységek, és ezáltal mennyire lesz sikeres egy szervezet.

A kommunikáció magában foglalja az információ áramlását a szervezeten belül, legyen az formális vagy informális, verbális vagy írásbeli, vertikális vagy horizontális, és elősegíti a szervezet zavartalan működését. A világosan kialakított kommunikációs csatornák lehetővé teszik a vezető számára, hogy együttműködjön a csapattal, megakadályozza a konfliktusokat és megoldja a problémákat, amikor azok felmerülnek. A jó kommunikációs készségekkel rendelkező vezető jól kapcsolatba léphet az alkalmazottakkal, és így képes könnyen elérni a vállalat kitűzött céljait.

3. Döntéshozatal

Egy másik létfontosságú menedzsment képesség a döntéshozatal. A vezetők számos döntést hoznak, akár tudatosan, akár nem, és a döntések meghozatala a vezető sikere kulcsfontosságú eleme. Megfelelő és helyes döntések meghozatala a szervezet sikerét eredményezi, míg a rossz vagy rossz döntések kudarchoz vagy gyenge teljesítményhez vezethetnek.

A szervezet hatékony és zökkenőmentes működése érdekében egyértelmű és helyes döntéseket kell hozni. A vezetőnek elszámoltathatónak kell lennie minden meghozott döntésért, és hajlandó felelősséget vállalni döntéseinek eredményéért. A jó vezetőnek nagyszerű döntéshozatali képességekkel kell rendelkeznie, mivel ez gyakran diktálja sikerét a szervezeti célok elérésében.

4. Delegáció

A delegálás egy másik kulcskezelési képesség. A delegálás a munkával kapcsolatos feladatok és / vagy hatáskörök átadása más alkalmazottaknak vagy beosztottaiknak. Ez magában foglalja azt a folyamatot, amely lehetővé teszi a feladatok vagy az alkalmazottak átrendelését vagy más munkavállalókra történő átcsoportosítását az aktuális terheléstől függően. A jó delegációs készségekkel rendelkező vezető képes hatékonyan és eredményesen átrendezni a feladatokat, és felhatalmazást adni a megfelelő alkalmazottaknak. Ha a megbízást hatékonyan hajtják végre, az elősegíti a feladat hatékony elvégzését.

A delegálás segít a menedzsernek az időpazarlás elkerülésében, optimalizálja a termelékenységet, és biztosítja a munkavállalók felelősségét és elszámoltathatóságát. Minden menedzsernek jó delegációs képességekkel kell rendelkeznie az optimális eredmények és a szükséges termelékenységi eredmények elérése érdekében.

5. Problémamegoldás

A problémamegoldás egy másik elengedhetetlen képesség. A jó vezetőnek képesnek kell lennie a tipikus munkanapon felmerülő gyakori problémák kezelésére és megoldására. A problémamegoldás a menedzsmentben magában foglal egy bizonyos probléma vagy helyzet azonosítását, majd a probléma kezelésének és a legjobb megoldás megtalálásának legjobb módját. Ez a képesség a dolgok rendezésére akkor is, ha az uralkodó körülmények nem megfelelőek. Amikor nyilvánvaló, hogy a menedzser nagy problémamegoldó képességekkel rendelkezik, ez megkülönbözteti őt a csapat többi tagjától, és bizalmat ad a beosztottaknak vezetői képességeiben.

6. Motiválás

A motiváció képessége egy másik fontos készség a szervezetben. A motiváció elősegíti a munkavállalók vagy egyes érdekeltek kívánt viselkedését vagy válaszát. Számos motivációs taktika létezik, amelyet a menedzserek alkalmazhatnak, és a megfelelő kiválasztása olyan jellemzőktől függ, mint a vállalati és csapatkultúra, a csapat személyisége stb. Két fő motivációs típus létezik, amelyet a vezető használhat. Ezek belső és külső motiváció.

A lényeg

A menedzsment képességek olyan képességek gyűjteménye, amelyek olyan dolgokat tartalmaznak, mint az üzleti tervezés, a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikáció, a delegálás és az időgazdálkodás. Míg a különböző szerepek és szervezetek különféle készségkészleteket igényelnek, a menedzsment képességek segítenek a szakemberek kitűnésében és kiválóságában, bármilyen szintű is. A felső vezetésben ezek a készségek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szervezetet jól működtessék és elérjék a kívánt üzleti célokat.

További források

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance vezetői készségekről szóló útmutatóját. A Finance a karrier források egyik vezető szolgáltatója Karrier Search Finance karrier források könyvtárában. Összegyűjtöttük a legfontosabb karrier forrásokat a vállalati pénzügyek területén végzett bármely munkához. Az interjú előkészítésétől az önéletrajzokig és a munkaköri leírásokig rendelkezésünkre áll, hogy álmai munkájához eljusson. Fedezze fel a pénzügyi szakemberek számára szóló útmutatókat, sablonokat, valamint ingyenes források és eszközök széles skáláját. A továbbtanulás és a karrier előrehaladása érdekében az alábbi kiegészítő források hasznosak lehetnek:

  • Adaptive Leadership Adaptive Leadership Adaptív vezetési modell, amelyet Ronald Heifetz és Marty Linsky mutattak be. Heifetz úgy definiálja, hogy az egyének egy csoportját mozgósítja a nehéz kihívások kezelésére, és végül győzedelmeskedik. Az emberek véleménye a vezetésről manapság nagyon eltér az elmúlt néhányaktól
  • Válságkezelés Válságkezelés A válságkezelés magában foglalja a válságok kezelését olyan módon, amely minimalizálja a károkat, és lehetővé teszi az érintett szervezet gyors helyreállítását.
  • Interperszonális készségek Interperszonális készségek Az interperszonális készségek az egyénekkel és csoportokkal való hatékony kommunikációhoz, az interakcióhoz és az együttműködéshez szükséges készségek. A jó interperszonális készségekkel rendelkezők erős verbális és nem verbális kommunikátorok, és gyakran „jó embereknek” tekintik őket.
  • Vezetői tulajdonságok Vezetői tulajdonságok A vezetői tulajdonságok olyan személyes tulajdonságokra utalnak, amelyek meghatározzák a hatékony vezetőket. A vezetés azt jelenti, hogy egy személy vagy egy szervezet képes arra, hogy az egyéneket, csapatokat vagy szervezeteket a célok és célok teljesítése felé irányítsa. A vezetés fontos szerepet játszik a menedzsmentben

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found