Az érdekek összevonása - definíció, működési mód és előnyök

Az érdekeltségek összevonása az egyesülés vagy felvásárlás nyilvántartási technikájára utal, amelynek során a két társaság eszközeit és forrásait összegzik, majd nettósítják. Történelmileg a cégek a konszolidációk vagy az összevonások elszámolásának kétféle megközelítését alkalmazhatják. Összevonás A vállalati pénzügyekben az összevonás két vagy több vállalat kombinációja egy nagyobb, egyetlen vállalattá. A könyvelésben az összevonás vagy konszolidáció a pénzügyi kimutatások kombinációjára utal. - a vásárlás módja és az érdekek összevonása.

Az érdekek összevonása

Mielőtt a Pénzügyi Számviteli Standard Testület (FASB) 2001-ben megszüntette volna, az érdekek összevonása volt a legkedveltebb technika, mivel ez általában magas jövedelmet eredményezett a túlélő cég számára.

Az érdekek összevonásának lebontása

Lényegében a kamatfizetés módszere magában foglalja a mérlegek egyesítését Mérleg A mérleg a három alapvető pénzügyi kimutatás egyike. Ezek a kimutatások kulcsfontosságúak mind a pénzügyi modellezés, mind a számvitel szempontjából. A mérleg a vállalat teljes vagyonát és annak finanszírozását mutatja meg, akár adósság, akár saját tőke révén. Eszközök = kötelezettségek + saját tőke a két cégtől egybe. Az eszközöket és kötelezettségeket a mérlegben rögzített számlaegyenlegük szerint kell elszámolni. Ezt általában a korábbi pénzügyi kimutatások átértékelése követi.

Egy dolgot meg kell jegyezni, hogy immateriális javak Immateriális javak Az IFRS szerint az immateriális javak azonosíthatók, nem monetáris eszközök fizikai tartalom nélkül. Mint minden eszköz, az immateriális javak is azok, amelyek várhatóan a jövőben gazdasági megtérülést hoznak a vállalat számára. Hosszú lejáratú eszközként ez az elvárás meghaladja az egy évet. nem szerepelnek a konszolidált mérlegben. Az ilyen eszközöket csak akkor veszik figyelembe, ha azokat valamelyik cég pénzügyi helyzetének kimutatásában már elismerték. Ennek eredményeként nincs goodwill Goodwill A könyvelésben a goodwill immateriális eszköz. A goodwill fogalma akkor lép életbe, amikor egy másik társaság megszerzésére törekvő vállalat hajlandó a társaság nettó eszközeinek valós piaci értékénél lényegesen magasabb árat fizetni.A goodwill immateriális eszközét alkotó elemeket az üzleti kombinációhoz viszonyítva kell elszámolni. Az összevonás során felmerült költségeket be kell számolni a cég átfogó eredménykimutatásába.

Az érdekek összevonásának módszerének előnyei

Az érdekek összevonásának módszerének megszüntetése előtt volt néhány szektor, amely a vételár helyett a technikát részesítette előnyben. Az érdekek összevonása különösen népszerűvé vált 1998-ban, amikor az összes ügyletmennyiség 52% -át tette ki, ami 852 milliárd dollárnak felelt meg.

Az egyik szektor, ahol a megközelítést széles körben alkalmazták, a technológia volt. A technológiai cégek döntő többsége az érdekek összevonásának technikáját alkalmazta, így nem kellett elszámolniuk a felvásárlásból eredő kiadásokat. Ez a megközelítés a bevételeket is jobban nézte ki, mivel a goodwill csökkenését nem regisztrálták. Ez viszont hozzájárult az olyan pénzügyi arányok növekedéséhez, mint a saját tőke megtérülése (ROE) és az eszközök megtérülése (ROA).

Az érdekek összevonásának megszüntetése

Mint már említettük, az FASB, az általánosan elfogadott számviteli elveket meghatározó és értelmező szervezet 2001-ben megszüntette az érdekeltség-összevonási módszer alkalmazását. A számviteli szerv úgy döntött, hogy az összes üzleti kombinációt a vételár módszerével kell elszámolni. Ez a lépés a számviteli ágazatban bekövetkezett elmozdulás része volt, amely a valós érték könyvelésének elfogadásához vezetett. Ezt azonban az üzleti közösség nagy mértékben ellenezte.

A számviteli módszerek változásának relevanciája, valamint az üzleti közösségnek a változással szembeni ellenzésének oka abból adódott, hogy a goodwillt milyen módon kezelték az egyes megközelítéseknél, és a későbbi, a beszámolható eredményre gyakorolt ​​hatás. Az érdekek összevonása alatt a két társaság pénzügyi helyzetéről szóló kimutatásokat egyszerűen, tételenként összegezték. Az eszközök valós piaci ára fölött fizetett költségeket az üzleti kombináció nem könyvelte el, és ezért nem kellett sem kifizetni, sem ráfordítani.

Ezzel szemben a vételár-módszer szerint a standard ár felett fizetett minden prémiumot a felvásárló pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatásban goodwill-ként kell elszámolni, amelyet aztán 20 év alatt amortizálni és ráfordítani. Tehát, bár az érdekeltségek összevonásának technikája nem befolyásolta a jelentett eredményt, a vételár-megközelítés azt jelentette, hogy goodwill amortizációs költségek merülnek fel.

Az FASB döntése, miszerint a kamatok összevonását felvásárlási ár technikával helyettesíti, abból adódott, hogy javítani kell a befektetők és a pénzügyi kimutatások egyéb felhasználói számára elérhető információk minőségét. Az FASB azt állította, hogy a módosított vételár-módszer szerint az üzleti kombinációk mögöttes szempontjai pontosabban tükröződnek a befektetők előtt. Az említett döntő részletek nélkül a befektetők gyakran sötétben maradtak, mert nem tudták megállapítani, hogy egy vállalat valódi költséget vásárol-e.

Az érdekek összevonása a vételár módszerével

  • Az érdekek összevonását elsősorban akkor alkalmazzák, amikor a vállalkozások egyesítésének folyamata fúzió jellegű. Ha azonban a folyamat vásárlás formájában történik, akkor a vételár-módszert alkalmazzák.
  • A kamatok összevonása során a mérleg az eszközöket és a forrásokat könyv szerinti értékükön mutatja be. A vételár-megközelítés azonban rögzíti az eszközök és források valós piaci értékét.
  • A kamatok összevonása során a két vállalkozás eszközei és forrásai egyesülnek. A vételár-megközelítéssel azonban csak a felvásárló eszközeit és forrásait jegyzik fel.

Összegzés

A kamatok összevonása egy olyan számviteli módszer, ahol két egyesülő gazdasági egység eszközeit, forrásait és tartalékait összegzik, majd azok történeti értékén nyilvántartják. Eltér a vételár technikától, ahol az átadó cég eszközeit és forrásait piaci értékükön tartják nyilván. Az érdekeltségek összevonását gyakran alkalmazzák az egyesüléseknél, míg felvásárlásoknál a vásárlási módszert alkalmazzák.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő pénzügyi források lesznek hasznosak:

  • M&A szempontok és következmények M&A szempontok és következmények Az M&A lebonyolításakor a vállalatnak tudomásul kell vennie és át kell vizsgálnia az egyesüléseket és felvásárlásokat érintő összes tényezőt és összetettséget. Ez az útmutató fontosakat vázol fel
  • Összeolvadások és felvásárlási folyamat Összefonódások felvásárlások M & A folyamat Ez az útmutató az M&A folyamat összes lépését végigvezeti. Tudja meg, hogyan teljesülnek az egyesülések, felvásárlások és ügyletek. Ebben az útmutatóban felvázoljuk az akvizíció folyamatát az elejétől a végéig, a felvásárlók különféle típusait (stratégiai és pénzügyi vásárlások), a szinergiák fontosságát és a tranzakciós költségeket
  • A szinergiák típusai A szinergiák típusai Az egyesülési és felvásárlási szinergiák a költségmegtakarításokból vagy a bevételek emelkedéséből adódhatnak. Különféle típusú szinergiák vannak az egyesülések és a felvásárlások terén. Ez az útmutató példákat mutat be. Szinergia minden olyan hatás, amely az egyesített cég értékét a két különálló vállalat együttes értéke fölé emeli. Szinergiák merülhetnek fel az M&A tranzakciókban
  • Vertikális integráció Vertikális integráció A vertikális integráció az, amikor a cég kiterjeszti működését az ellátási láncon belül. Ez azt jelenti, hogy egy vertikálisan integrált vállalat korábban behozza

Legutóbbi hozzászólások