Csapatépítés - áttekintés, példák, a legjobb vezetői tevékenységek listája

A csapatépítés azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyeket embercsoportok folytatnak motivációjuk növelése érdekében. Alkalmazotti morál A munkavállalói morál az általános megelégedettség, kilátások és jólét érzése, amelyet a munkavállaló a munkahelyén megél. Más szavakkal utal arra, hogy az alkalmazottak mennyire elégedettek a munkakörnyezetükkel. Az alkalmazottak morálja sok vállalkozás számára fontos az együttműködésre gyakorolt ​​közvetlen hatásának és az együttműködés fellendítésének köszönhetően. Sokan felváltva használják a „csapatépítés” és a „csapatmunka” kifejezéseket. Ezek azonban két különálló fogalom. Míg a csapatépítés a csoportok létrehozására helyezi a hangsúlyt, a csapatmunka e csoportok funkcióit hangsúlyozza.

Csapatépítés - egy csapat dolgozik egy kihíváson

Bár a csapatépítő tevékenységek célja az összetartás és az együttműködés növelése, sok alkalmazott nem érti, hogy egy nap játékokkal való eltöltése hogyan segítheti őket a kötésben. Az az igazság, hogy a menedzserek hogyan használják a csapatépítést a szervezeteikben. Vállalati struktúra A vállalati struktúra a vállalat különböző részlegeinek vagy üzleti egységeinek szervezésére vonatkozik. A vállalat célkitűzéseitől és az iparágtól függően alakítható az alkalmazottak hozzáállása a folyamathoz.

Mint ilyen, a vezetőknek törekedniük kell a csapatépítés jobb megértésére, mivel ez növeli hatékonyságukat. Pontosabban, a vezetőket érdekelniük kell a remek csapatokat alkotó jellemzők, valamint a csapatépítés technikáinak és relevanciájának megismerésében.

Mitől hatékony a csapat?

Számos kutatási tanulmány készült annak megállapítására, hogy néz ki egy hatékony csapat. Ezen tanulmányok többsége egyetért abban, hogy a következő tulajdonságok a legfontosabbak a csapatépítés szempontjából:

Jellegzetes Leírás
Az elsődleges cél meghatározása A csoportalakítás fő funkcióját egyértelművé kell tenni azonnal. A cél meghatározásának legjobb módja szilárd és mérhető célok kitűzése. Így minden csapattag pontosan tudja, hogy munkája hogyan járul hozzá a szervezeti cél megvalósításához.
Gyakori kommunikáció Egy másik szempont, amely egy hatékony csapatot alkot, nyitott és ingyenes kommunikációs csatornákat von maga után. Nemcsak a csapattagok, hanem a csapat és az egész szervezet között is folyamatos kommunikációnak kell lennie. Így a csapat tagjai mindig rendelkezésére állnak a szerepük betöltéséhez szükséges információk.
Felelősség és odaadás Amikor a csapattagok tisztában vannak azzal, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük, akkor készek felelősségre vonni döntéseiket és munkájukat. Hasonlóképpen, ezek a csapattagok hajlandók proaktív intézkedéseket tenni a kijelölt feladatok elvégzésére egy adott időkereten belül.

Összességében a jó csapat tagjai nemcsak tisztában vannak a célkitűzésekkel, hanem teljes szívvel elkötelezik magukat a kitűzött célok elérése mellett.

Laissez-faire vezetői forma A hatékony csapat másik vonása, hogy gyakorolja a delegatív vezetést. Ez azt jelenti, hogy a tagok készek vezetői pozíciókat betölteni, amikor a helyzetek ezt megkövetelik. Ez a közösségi vezetési stílus elősegíti a felelősség megosztását, és hozzájárul a tagok motivációjának és termelékenységének növeléséhez.

A csapatépítés módszerei

A hatékony csapatokat alkotó jellemzők meghatározása nem elegendő. A vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan tudják beépíteni ezeket a tulajdonságokat a csapataikba. Csapat létrehozásakor ezeket a lépéseket kell követnie:

Tisztázza a csapat céljait és céljait

A célok egyértelművé tétele elengedhetetlen bármely projekt sikeréhez. Ez azt jelenti, hogy minden vezetőnek átfogó magyarázatot kell adnia arról, hogy az egyes csapattagok cselekedetei hogyan segítik a fő célok elérését. A célok ismertetése mellett a vezetőknek meg kell határozniuk azokat a konkrét tevékenységeket is, amelyeket a tagoknak prioritásként kell kezelniük. Így minden tag pontosan tudja, mikor és hol szükséges a segítsége.

Világos célok esetén a tagok számára is könnyebb meglátni, hogy személyes karrier céljaik hogyan illeszkednek a projekt céljaihoz. Ezen egyértelműség nélkül sok alkalmazott arra összpontosíthat, hogy saját céljait elérje a csapat költségén. A jó dolog az, hogy ha vannak nyitott kommunikációs csatornák, a Hálózatépítés és a kapcsolatok kiépítése (2. rész) Ez a cikk hasznos tippek sorozatának része, amelyek segítenek abban, hogy karrierjében sikereket találjon, és az összes élettapasztalatot. Míg a technikai készségek felvesznek minket az általunk preferált posztra, a puha készségek segítenek a munkahelyi kommunikációban és a hatékony együttműködésben. A lágy készségek, mint például a más emberekkel való kijuttatás, az alkalmazottak mindig megkérdezhetik, hogy személyes céljaik hogyan kapcsolódnak a szervezet céljaihoz.

Okosan válasszon csapattagokat

A csapattagok kiválasztásakor három kulcsfontosságú szempontot kell figyelembe venni - az individualizmus, a többdimenziósság és a csapat képességeinek szintje.

  • Közismert tény, hogy egyes egyénekből mindig jobb csapattagok lesznek, mint mások. Széles körben ismert az is, hogy elszántsággal az egyének megtanulhatják, hogyan működjenek egy egységként. Az individualista az, aki szereti érdeklődését a csapattagjai előtt tartani. Az ilyen emberek önálló szerepkörökben jeleskednek, ahol egyénileg kell dolgozniuk. Vannak azonban kollektivisták is. Ez egy olyan személy, aki szereti az együttműködést és jobban boldogul, ha egy csoport tagja. Bár a kollektivista jobb csapattagot alkot, bizonyos helyzetekben éppen a független feladatok segítik az egész csoportot a sikerben. Előfordulhat azonban, hogy a vezetőnek nagyobb erőfeszítéseket kell tennie az individualistákkal való kapcsolattartás során.
  • Egy másik dolog, amit a vezetőknek meg kell tenniük, az az, hogy egyensúlyt teremtsenek a különböző csapattagok tapasztalatai és képességei között. A munka egyenletes elosztását jelenti a tagok erősségei alapján. Megjegyzendő, hogy az új tagoknak meg kell tanulniuk, hogyan működjenek a csapat teljesen működő részeként. Előfordulhat, hogy a vezetőknek partnerekkel kell társulniuk az új tagokkal, akik rendelkeznek tapasztalattal a mentoráláshoz.
  • A csapat sokfélesége nem csupán készségek kombinációja. Arra is utal, hogy a különböző kultúrákból, nemekből és fajokból származó emberek hogyan működnek együtt a célok elérésében. Diverzitás Diverzitáskezelés A diverzitáskezelés politikák és programok révén elősegíti a különböző háttérrel rendelkező munkavállalók nagyobb befogadását a szervezet struktúrájába. elengedhetetlen lehet, mivel lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy különböző szempontokból szemléljék a célokat, és kitalálják az elérésük legjobb módját.

Befektetés a csapatépítésbe - a vezetésen dolgozó csapat

Miért érdemes befektetni a csapatépítésbe?

A célok elérése érdekében

Csapatépítő környezetben a csapatépítő tevékenység célját és szabályait az elején egyértelművé teszik a tagok számára. A feladatokat ezután erősségeiktől, tapasztalatuktól és képességeiktől függően átruházzák a tagokra. Ez segíti a tagokat a fő csapatcélok elérésében. Ez a gyakorlat a munkateljesítmény javulását jelenti, mivel az alkalmazottak megtanulják a közös munkát a szervezeti célok elérésében. Vállalati stratégia A vállalati stratégia arra összpontosít, hogy miként kezelje az erőforrásokat, a kockázatokat és a megtérülést a vállalat egészében, szemben az üzleti stratégia versenyelőnyeinek vizsgálatával.

A verseny elősegítése

Semmi sem ösztönzi a gyengébben teljesítő csapatot arra, hogy keményebben dolgozzon, mint az egészséges verseny. A legtöbb csapatépítő tevékenység különféle csapatokat érint, amelyek egy adott cél elérése érdekében versenyeznek. Akár egy csapat veszít, akár diadalmasan jelenik meg, az esély az, hogy a tagokat arra késztetik, hogy a lehető legjobbat hozzák. Ez nemcsak motiválja a munkavállalókat, hanem arra is ösztönzi őket, hogy ezt az elvet alkalmazzák a munkahelyükön. Bizonyítottan a verseny javítja a munkavállalók termelékenységét.

Személyes kapcsolat kialakítására

Amikor az alkalmazókat arra kérik, hogy dolgozzanak együtt egy feladaton, gyakran e-mailben vagy online chat fórumon keresztül kommunikálnak. Noha ez hatékony lehet, a személyes kapcsolat gyakran értékes előnyökkel jár. Nemcsak a zűrzavar csökkentésében, hanem a társadalmi munkában is társadalmibbá válik.

Összegzés

A csapatépítés a csapat összetartásának, termelékenységének és hatékonyságának növelésének folyamata olyan tevékenységek kidolgozásával, amelyek megkövetelik a tagok együttműködését. Ez a folyamat számos szempontra támaszkodik a siker garantálásához. Ezek olyan tényezőket tartalmaznak, mint a jó kommunikációs készség, a célok egyértelműsége, a megosztott vezetés és az elszámoltathatóság érzése.

A vezetőknek a fent említett vonások mellett óvatosnak kell lenniük a csapatok kiválasztásakor. Pontosabban, a sokféleség és a képességek alapján kell kiválasztaniuk a csapatokat. Összességében a csapatépítés segíti a vállalatokat a célok elérésében és az egészséges verseny előmozdításában.

További források

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját a csapatépítésről és a kapcsolódó tevékenységekről. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

  • Vállalatfejlesztés Vállalatfejlesztés A vállalati fejlődés a stratégiai döntésekért felelős csoport, amely üzleti tevékenységének növekedését és szerkezetátalakítását, stratégiai partnerségek létesítését, fúziókba és felvásárlásokba (M&A) való bejutást és / vagy a szervezeti kiválóság elérését jelenti. A Corp Dev emellett olyan lehetőségeket is kiaknáz, amelyek kihasználják a vállalat üzleti platformjának értékét.
  • Interperszonális készségek Interperszonális készségek Az interperszonális készségek az egyénekkel és csoportokkal való hatékony kommunikációhoz, az interakcióhoz és az együttműködéshez szükséges készségek. A jó interperszonális készségekkel rendelkezők erős verbális és nem verbális kommunikátorok, és gyakran „jó embereknek” tekintik őket.
  • Vezetői tulajdonságok Vezetői tulajdonságok A vezetői tulajdonságok olyan személyes tulajdonságokra utalnak, amelyek meghatározzák a hatékony vezetőket. A vezetés azt jelenti, hogy egy személy vagy egy szervezet képes arra, hogy az egyéneket, csapatokat vagy szervezeteket a célok és célok teljesítése felé irányítsa. A vezetés fontos szerepet játszik a menedzsmentben
  • Hálózatépítés és kapcsolatok kiépítése (1. rész) Hálózatépítés és kapcsolatok kiépítése (1. rész) Ez a cikk hasznos tippek sorozatának része, amelyek segítenek abban, hogy a vállalatán belül sikerrel járjon a hálózatépítésben. A hálózatépítés fontos szerepet játszik szakmai életünkben, kezdve az álláskereséstől, a csatlakozásig és a vállalati munkáig, végül pedig a karrierünk előrehaladásáig.

Legutóbbi hozzászólások