Saját tőke költsége - képlet, útmutató, a részvény költségének kiszámítása

A saját tőke költsége az a megtérülési ráta, amelyet a társaság kifizet a tőkebefektetőknek. A cég a saját tőke költségét használja fel a beruházások viszonylagos vonzerejének felmérésére, beleértve mind a belső projekteket, mind a külső felvásárlási lehetőségeket. A vállalatok általában a saját tőke és az adósságfinanszírozás kombinációját alkalmazzák, a saját tőke drágább.

Saját tőke költsége téma

Hogyan lehet kiszámítani a saját tőke költségét

A tőke költsége a CAPM (Capital Asset Pricing Model) tőkeszerkezeti modell (CAPM) használatával számolható ki. A Capital Asset Pricing Model (CAPM) egy olyan modell, amely leírja az értékpapír várható hozama és kockázata közötti kapcsolatot. A CAPM képlet azt mutatja, hogy egy értékpapír megtérülése megegyezik a kockázatmentes hozammal és egy kockázati prémiummal, az adott értékpapír vagy az osztalékfizetési modell bétája alapján (osztalékot fizető vállalatok számára).

CAPM (tőkeeszköz-árképzési modell)

A CAPM figyelembe veszi a befektetés piaci kockázathoz viszonyított kockázatát. A modell kevésbé pontos a számítás során elvégzett becslések miatt (mert történelmi információkat használ).

CAPM képlet:

E (R i ) = R f + β i * [E (R m ) - R f ]

Hol:

E (R i ) = Az eszköz várható megtérülése

R f = kockázatmentes megtérülési ráta

β i = az i eszköz bétája

E (R m ) = Várható piaci hozam

Kockázatmentes megtérülési ráta

A kockázatmentes befektetésektől elvárt hozam (ha egy amerikai vállalat várható hozamát kiszámítjuk, a 10 éves kincstári kötvény használható).

Beta

Az eszköz szisztematikus kockázatának (volatilitásának) mértéke a piachoz viszonyítva. A béta megtalálható online vagy regresszióval számolható: elosztva az eszköz és a piaci hozam kovarianciáját a piac varianciájával.

β i <1 : Az i eszköz kevésbé ingatag (a piachoz viszonyítva)

β i = 1 : Az i eszköz volatilitása megegyezik a piacéval

β i > 1 : Az i eszköz ingadozóbb (a piachoz viszonyítva)

Várható piaci hozam

Ez az érték általában a piac átlagos hozama (amelynek része az alapul szolgáló értékpapír) egy meghatározott időtartam alatt (öt-tíz év a megfelelő tartomány).

Osztalék kapitalizációs modellje

Az osztalék-kapitalizációs modell csak az osztalékot fizető vállalatokra vonatkozik, és azt is feltételezi, hogy az osztalékok állandó ütemben növekednek. A modell nem veszi figyelembe a befektetési kockázatot olyan mértékben, mint a CAPM (mivel a CAPM bétát igényel).

Osztalék kapitalizációs képlete:

R e = (D 1 / P 0 ) + g

Hol:

R e = a saját tőke költsége

D 1 = Osztalék / részvény jövőre

P 0 = A részvény aktuális ára

g = osztalék növekedési üteme

Osztalék / részvény jövőre

A társaságok általában jóval az osztalék előtt jelentik be az osztalékokat. Az információk megtalálhatók a céges aktákban (éves és negyedéves jelentések, vagy sajtóközlemények formájában). Ha az információt nem lehet megtalálni, feltételezhető (történeti információk felhasználásával diktálható, hogy a jövő évi osztalék hasonló lesz-e).

Aktuális részvényárfolyam

Egy vállalat részvényárfolyamát úgy találhatja meg, hogy a tőzsdén keresi a jegyet vagy a cég nevét, ahol a részvényekkel kereskednek, vagy egyszerűen egy hiteles keresőmotor segítségével.

Osztalék növekedési üteme

Az osztaléknövekedési ráta úgy kapható meg, hogy kiszámítja a társaság múltbeli osztalékainak növekedését (minden évben), majd felveszi az értékek átlagát.

Az egyes évek növekedési üteme a következő egyenlet használatával található meg:

Osztaléknövekedés = (D t / D t-1 ) - 1

Hol:

D t = t év osztalékfizetése

D t-1 = A t-1 év osztalékfizetése (egy évvel a t év előtt)

Példa

Az alábbiakban az öt éve működő társaság által évente fizetett osztalékösszegeket mutatjuk be.

Saját tőke költsége - Osztaléktábla

A növekedési ütemek átlaga 2,41%.

Példa osztalék-kapitalizációs modellre

Az XYZ Co. jelenleg részvényenként 5 dolláros áron kereskedik, és most bejelentette részvényenként 0,50 dolláros osztalékot, amelyet jövőre fizetnek ki. Egy elemző a múltbeli információk felhasználásával 2% -osra becsülte az XYZ Co. osztalék növekedési ütemét. Mi a saját tőke költsége?

 • D 1 = 0,50 USD
 • P 0 = 5 USD
 • g = 2%

R e = (0,50 USD / 5 USD) + 2%

R e = 12%

Az XYZ Co. saját tőkeköltsége 12%.

Példa saját tőke költségére Excelben (CAPM megközelítés)

1. lépés: Keresse meg a piac RFR-jét (kockázatmentes kamatláb)

2. lépés: Számítsa ki vagy keresse meg az egyes vállalatok bétáját

3. lépés: Számítsa ki az ERP-t (részvénykockázati prémium)

ERP = E (R m ) - Rf

Hol:

E (R m ) = Várható piaci hozam

R f = kockázatmentes megtérülési ráta

4. lépés: Használja a CAPM képletet a saját tőke költségének kiszámításához.

E (R i ) = R f + β i * ERP

Hol:

E (R i ) = Az eszköz várható megtérülése

R f = kockázatmentes megtérülési ráta

β i = az i eszköz bétája

ERP (részvénykockázati prémium) = E (R m ) - R f

Részvényköltség-kalkulátor az Excel-ben

A saját tőke költsége - képletszámítás

A legmagasabb bétaverziójú vállalat látja a legmagasabb tőkeköltséget és fordítva. Ennek azért van értelme, mert a befektetőknek magasabb megtérüléssel kell kompenzálni a nagyobb volatilitás kockázatát (magasabb béta).

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!

Saját tőke költsége az adósság költségével

A saját tőke költsége gyakran magasabb, mint az adósság költsége. A részvénybefektetőknek bőkezűbb kártalanítást kell nyújtani, mert a tőke kockázatosabb, mint az adósság, mivel:

 • Az adós tulajdonosoknak a részvénybefektetők előtt fizetnek (abszolút elsőbbségi szabály).
 • Az adósok garantált fizetések, míg a tőkebefektetők nem.
 • Az adósságot gyakran a cég meghatározott eszközei biztosítják, míg a saját tőkéje nem.
 • A kisebb kockázat vállalásáért cserébe az adósok alacsonyabb várható megtérülési rátával rendelkeznek.

Részvényköltség vs WACC

A saját tőke költsége csak a tőkebefektetésekre vonatkozik, míg a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) WACC WACC a vállalat súlyozott átlagos tőkeköltsége, és a vegyes tőkeköltséget jelenti, beleértve a saját tőkét és az adósságot is. A WACC képlet = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). Ez az útmutató áttekintést nyújt arról, hogy mi ez, miért használják, hogyan kell kiszámítani, és egy letölthető WACC-számológépet is tartalmaz, mind a tőke-, mind az adósságbefektetésekről.

A tőke költsége felhasználható a befektetés relatív költségének meghatározására, ha a vállalkozásnak nincs tartozása (azaz a cég csak részvények kibocsátásával gyűjti össze a pénzt).

A WACC-t ehelyett adóssággal rendelkező vállalkozások számára használják. Az érték mindig olcsóbb lesz, mert a saját tőke és az adósságráták súlyozott átlagát veszi figyelembe (és az adósságfinanszírozás olcsóbb).

Saját tőke költsége a pénzügyi modellezésben

A WACC-t általában diszkont kamatlábként alkalmazzák a meg nem valósított szabad cash flow-k számára. Unlevered Free Cash Flow A Unlevered Free Cash Flow egy üzleti elméleti pénzforgalmi adat, feltéve, hogy a vállalat teljesen adósságmentes kamatköltség nélkül. (FCFF). Mivel a WACC elszámolja a saját tőke és az adósság költségeit, az érték felhasználható az FCFF diszkontálására, amely a cég rendelkezésére álló teljes szabad cash flow. Fontos diszkontálni a finanszírozás költségeivel (WACC).

A saját tőke költsége felhasználható diszkont kamatlábként, ha tőkeáttételes szabad cash flow-t (FCFE) használ. A saját tőke költsége a tőkebefektetőkből történő tőkebevonás költségét jelenti, és mivel az FCFE a tőkebefektetők rendelkezésére álló készpénz, az FCFE diszkontálásának megfelelő mértéke.

Kapcsolódó olvasmány

A Finance a pénzügyi modellezés tanúsító programjainak globális szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon több mint 350 600 hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari a befektetési banki, tőkekutatási, vállalati fejlesztési, valamint az FP & A-ban dolgozó kezdő pénzügyi elemzők számára. A karrier továbbhaladásához ezek a további pénzügyi források hasznosak lehetnek:

 • A saját tőke megtérülése A saját tőke megtérülése (ROE) a saját tőke megtérülése (ROE) a vállalat jövedelmezőségének mérőszáma, amely a társaság éves hozamát (nettó jövedelmét) elosztja a teljes saját tőke értékével (azaz 12%). A ROE egyesíti az eredménykimutatást és a mérleget, mivel a nettó jövedelmet vagy nyereséget összehasonlítják a saját tőkével.
 • Vállalati érték Vállalati érték Vállalati érték, vagyis vállalati érték, a vállalkozás teljes értéke, amely megegyezik a saját tőkéjének értékével, plusz a nettó adósság és az esetleges kisebbségi részesedés, amelyet az értékelés során használnak. A teljes piaci értéket vizsgálja, nem csak a saját tőke értékét, így az összes tulajdonosi kamat és eszközkövetelés mind az adósság, mind a tőke részeként szerepel.
 • Piaci kapitalizáció A Finance Finance pénzügyi cikkei önálló tanulmányi útmutatókként szolgálnak a fontos pénzügyi fogalmak online elsajátításához saját tempójában. Böngésszen több száz cikkben!
 • Értékelési módszerek Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák a befektetési banki tevékenységben, a tőkekutatásban, a magántőke, a vállalati fejlesztés, az egyesülések és felvásárlások, a tőkeáttételes kivásárlások és a pénzügyek terén

Legutóbbi hozzászólások

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found