Támogató vezetés - Ismerje meg, hogyan lehet támogató vezető

A támogató vezetés vezetési stílus Vezetési tulajdonságok A vezetői tulajdonságok olyan személyes tulajdonságokra utalnak, amelyek meghatározzák a hatékony vezetőket. A vezetés azt jelenti, hogy egy személy vagy egy szervezet képes arra, hogy az egyéneket, csapatokat vagy szervezeteket a célok és célok teljesítése felé irányítsa. A vezetés fontos szerepet játszik a menedzsmentben, ahol a menedzser nem egyszerűen delegálja a feladatokat és kap eredményeket, hanem támogatja a munkavállalót a feladat teljesítéséig. A támogató vezetés egyik fő fejleménye, hogy az ügyvezető vezérigazgató A vezérigazgató, rövidítve a vezérigazgató, a vállalat vagy szervezet legmagasabb rangú egyénisége. A vezérigazgató felelős a szervezet általános sikeréért és a legfelső szintű vezetői döntések meghozataláért.A munkaköri leírás elolvasása addig fog működni az alkalmazottal, amíg megfelelő képességekkel és képességekkel nem rendelkezik ahhoz, hogy a jövőben minimális felügyelet mellett kezelje a feladatokat.

Támogató vezetés

Ránézésre

Nem csak a technológiai fejlődés változtatja meg napjainkban a vállalkozások működését. Noha a felhőszolgáltatások és az adatelemzés nagy figyelmet kaphatnak, számos más változás kapcsolódik a munkavállalók és a munkaadók új generációjához. A vezetés jelenlegi stílusa eltér a szüleink és nagyszüleink által elfogadott hagyományos stílustól. Az egyik vezetői stílus, amely a vezetők körében általánossá válik, a támogató vezetés.

A támogató vezetés magyarázatának legjobb módja egy szemléltetés. Tegyük fel, hogy az A vállalat vezetője a pénzügyi év végéig 15% -ra akarja növelni a termelést. éves pénzügyi jelentéseket készít. A pénzügyi év (FY) nem feltétlenül követi a naptári évet. Ez olyan időszak lehet, mint 2009. október 1. - 2010. szeptember 30.. Ha a hagyományos vezetési stílust követi, akkor a menedzser kutat, elemez egy kicsit, majd kitalálja azokat a tevékenységeket, amelyeket a cél elérése érdekében el kell végezni. Ezután diktálta az utasításokat az alkalmazottainak, és meghatározta az időkeretet a projekt megvalósításához.

Vegyünk egy másik céget, mondjuk B-t, ahol a menedzser ugyanazt az eredményt akarja elérni. A problémát azonban nagyon másképp közelíti meg. Először egy csoportot hoz létre a feladathoz megfelelő képességekkel rendelkező egyénekből. Ezután ismerteti a cél elérésének irányelveit. De ahelyett, hogy a feladatra bízná őket, együttműködik velük, meghallgatja javaslataikat és ajánlásaikat. Ezenkívül biztosítja a szükséges erőforrásokat, felügyeli és kijavítja őket, ha eltévelyednek.

A támogató vezetés fő tételei

Néhány elv vezérli a támogató vezetést. Ezek a következők:

1. Alkalmazotti párbeszéd

A 21. századi vezetőnek egyensúlyt kell teremtenie a vezetés és a vezetés között azáltal, hogy egyenlő figyelmet szentel nekik. Sajnos a cégek többsége nagyobb hangsúlyt fektet a menedzsmentre és elhanyagolja a vezetést.

Az ideális támogató vezetőnek nem az a célja, hogy minden célt egyedül érjen el. Ehelyett egy csapat edzőjeként tekint magára. Tehát csapattagként nemcsak a szabályokat és mérföldköveket állítja be, hanem elfogad minden változtatásra vonatkozó ajánlást. Ilyen konstruktív visszajelzés csak a munkavállalók párbeszédével történhet. Leegyszerűsítve: támogató vezető az, aki nyitva tartja a kommunikáció csatornáit, és ahol szükséges, elfogadja a korrekciókat, kritikákat és javaslatokat.

2. Képzés

A vezetői képzési stílus attól függ, hogy a vezetők hogyan viszonyulnak három kulcsfontosságú elemhez: érzelmek, képzés, Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató a világszínvonalú pénzügyi elemzővé váláshoz. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból, soft készségekből és időből áll. A támogató vezetők sokkal többet tesznek, mint a szabályok és előírások meghatározása. Meghallgatják alkalmazottaik esetleges panaszait és segítenek megbirkózni a stresszes eseményekkel. Ez az egyik szempont, amely megkülönbözteti a támogató vezetőt a tipikus vezetőtől. Egy hétköznapi menedzser nehezen tud empatikus lenni vagy magas fokú érzékenységet tanúsítani alkalmazottai iránt.A támogató vezetők megtanítják alkalmazottaikat arra is, hogyan kell kezelni saját problémáikat. Mint ilyen, nem kell állandóan a menedzsereikre hagyatkozniuk, kivéve, ha más megoldást nem találnak.

A támogató vezetés gyakorlásának módjai

1. Ösztönözze a csapatmunkát

A támogató vezetés egyik aspektusa a csapatmunka. Kezdje egy képzett személyekből álló csapat létrehozásával, amely képes elvégezni a feladatot. A következő lépés, amelyet a vezetőnek meg kell tennie, az, hogy ismertesse elvárásait. Nem feltételezi, hogy minden csapattag tudja, mit kell tennie.

Az utolsó és legfontosabb lépés, amelyet a vezetőnek meg kell tennie, a csapatmunka elősegítése. Ezt úgy érheti el, hogy nyitott kommunikációs csatornákat tart és ösztönzi a visszajelzéseket, valamint elismeri a csapattagok erőfeszítéseit és megjutalmazza őket. Fontos a világos célok kitűzése, de a csapat tagjainak hozzáállása is fontos a projekt során.

2. Mutassa az elkötelezettséget

Egy másik módja annak, hogy az egyének támogathassák csapatukat, az az odaadás. A vezetőnek elkötelezettnek kell lennie mind a csapattagjai, mind a projekt iránt. Ha a vezetőnek kétségei merülnek fel a cég küldetésével és céljaival kapcsolatban, a bizonytalanság automatikusan tükröződik a csapattagok tevékenységében. Ha azonban a vezető teljes mértékben elkötelezett, akkor a társai is elkötelezettek lesznek.

3. Összpontosítson a kapcsolatokra

A vezetők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy elhanyagolják a csapattársak közötti kapcsolatokat. Természetesen a vezetőnek mindig a fő célokra kell összpontosítania, de ez nem azt jelenti, hogy nincs hely a minőségi kapcsolatok kialakítására.

A csapattagok, valamint a vezető és társai közötti kapcsolatok döntő szerepet játszanak. Valójában az ilyen kapcsolatok határozzák meg gyakran a célok teljesülésének eredményességét. Ha nagyon elkötelezett csapatot szeretne, amely elvégzi a feladatokat, legyen a kapcsolatok építője.

Javaslat egy csapatépítő visszavonulás megtervezése, ahol az alkalmazottak kötődhetnek. Erősebb kapcsolatok esetén a csapattagok simábban működhetnek együtt.

4. Piszkítsa be a kezét

A vezető számára az empátia kialakításának egyik legegyszerűbb módja az, ha csapattársai cipőjébe veszi magát. Annak ellenére, hogy felkapaszkodott a hierarchia ranglétrájára, döntő fontosságú, hogy kollégáival együtt dolgozva emlékeztesse magát a rutin tevékenységekre. Első kézből szerezve azokat a nehézségeket, amelyekkel a csapattársak valószínűleg szembesülnek, jobb helyzetben van a megvalósítható megoldások nyújtásában. Ezenkívül a vezetők új módszereket fedezhetnek fel csapattársaik munkájának javítása érdekében.

A támogató vezetés alkalmazhatósága

Amilyen jól hangzik a támogató vezetés, ez nem alkalmazható semmilyen üzleti környezetben. A támogató vezetés a legalkalmasabb azoknak a vállalatoknak, amelyek átfogó szervezeti felépítést alkalmaznak, amely arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy kreatívak legyenek a projektek irányításában. Azonban egy egyszerű tevékenységet magában foglaló bürokratikus társaság számára a támogató vezetési stílus nem biztos, hogy a legjobban megfelel. Valójában ez mind a munkaadó, mind a munkavállalók idejét és erőforrásait pazarolja.

Végső ítélet

Bármikor a vezetés kifejezés említésre kerül, a támogató jelleg nem tartozik azon tulajdonságok közé, amelyek azonnal eszembe jutnak. Azonban gyorsan a vezetés általános stílusává válik. Ideális esetben a támogató vezetők nem csak feladatokat osztanak ki. Hitelességet és valódi érdeklődést mutatnak azok iránt is, akikkel dolgoznak.

A támogató vezetés magában foglalja a bizalom, az inspiráció megteremtését és a kollégák segítését a felmerülő kihívások leküzdésében. A vezetőknek, akik jobban támogatni akarják csapataikat, meg kell próbálniuk ösztönözni a csapatmunkát, figyelniük kell a tagok kapcsolataira, és elkötelezettséget kell tanúsítaniuk.

A támogató vezetés azonban nem minden szervezetre alkalmazható. Bizonyos beállításokban jól fog működni, másokban viszont nem. Pontosabban, a támogató vezetés alkalmas a lapos szervezetek számára.

Kapcsolódó olvasmányok

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját a támogató vezetéshez. A Finance a pénzügyi modellező tanfolyamok és a pénzügyi szakemberek karrier-előmenetelének globális szolgáltatója. Ha többet szeretne megtudni és bővíteni szeretné karrierjét, tanulmányozza az alábbi releváns forrásokat.

  • Adaptive Leadership Adaptive Leadership Adaptív vezetési modell, amelyet Ronald Heifetz és Marty Linsky mutattak be. Heifetz úgy definiálja, hogy az egyének egy csoportját mozgósítja a nehéz kihívások kezelésére, és végül győzedelmeskedik. Az emberek véleménye a vezetésről manapság nagyon eltér az elmúlt néhányaktól
  • Munkavállalói morál Munkavállalói morál A munkavállalói morál az általános megelégedettség, kilátások és jólét érzése, amelyet a munkavállaló a munkahelyén megél. Más szavakkal utal arra, hogy az alkalmazottak mennyire elégedettek a munkakörnyezetükkel. Az alkalmazotti morál sok vállalkozás számára fontos, mivel közvetlen hatással van rá
  • Vezetéselméletek Vezetéselméletek A vezetéselméletek olyan gondolkodási iskolák, amelyeket azért hoztak elő, hogy elmagyarázzák, hogyan és miért válnak egyes személyek vezetővé. Az elméletek hangsúlyozzák azokat a tulajdonságokat és viselkedést, amelyeket az egyének saját vezetői képességeik fokozása érdekében alkalmazhatnak.
  • Vezetés példával Vezetés példával A vezetés olyan folyamat, amelyben az egyén befolyásolja más emberek viselkedését és hozzáállását. A példamutatás segít másoknak meglátni, mi rejlik

Legutóbbi hozzászólások