Nettó hazai termék - áttekintés, elemzés és példák

A nettó hazai termék (NDP) egy ország gazdasági teljesítményét méri. Egy országban földrajzilag előállított összes késztermék és szolgáltatás nettó könyv szerinti értékét képviseli egy adott időszak alatt. Az NDP az ország gazdasági növekedésének egyik legfontosabb mutatója. Gazdasági mutatók A gazdasági mutató egy olyan mutató, amelyet a makrogazdaság általános egészségi állapotának felmérésére, mérésére és értékelésére használnak. Gazdasági mutatók, amelyet a Gazdasági Elemző Iroda (BEA) tesz közzé negyedévente.

Nettó hazai termék

A bruttó hazai termékhez (GDP) képest az NDP figyelembe veszi az ország tőkevagyonának értékcsökkenését, beleértve a lakást, a járműveket, a gépeket és így tovább. Az értékcsökkenés tőkefogyasztási ráta (CCA) néven ismert. Méri azt a pénzmennyiséget, amelyet egy ország egy adott időszakban a jelenlegi gazdasági termelési szintjének fenntartására fordít.

A nettó nemcsak a számviteli értékcsökkenést fedezi. Számviteli értékcsökkenés vs adócsökkenés Mielőtt megvitatnánk a számviteli értékcsökkenést és az adócsökkenést, először beszéljünk magáról az értékcsökkenésről. Az értékcsökkenés lényegében az értékcsökkenés egyéb okainak, például az elavulásnak és a megsemmisülésnek a módszere.

Összegzés

  • A nettó hazai termék (NDP) az adott országban egy adott időszak alatt földrajzilag előállított összes végtermék és szolgáltatás nettó könyv szerinti értékét méri.
  • NDP = GDP - Értékcsökkenés
  • A GDP és az NDP közötti növekvő szakadék gazdasági stagnálást jelez. A GDP és az NDP közötti szakadék csökkenése jobb feltételeket jelent az ország tőkekészletében.

Nettó hazai termék (NDP) és bruttó hazai termék (GDP)

Az NDP és a GDP az ország gazdasági aktivitásának és növekedési ütemének mutatói. A GDP egy adott időszakban az ország földrajzi határain belül gyártott összes késztermék és szolgáltatás teljes piaci vagy monetáris értékét méri.

Az NDP ugyanazokat az összetevőket fedi le, mint a GDP, de figyelembe veszi a tőkefogyasztási ráfordítást (CCA) is, amely egy ország beruházási javainak értékcsökkenését méri. A CCA elemzésével a közgazdászok megerősíthetik a gazdasági trendeket, de maga a CCA elmaradó mutató.

A GDP kiszámításához többféle megközelítés létezik. Általánosan alkalmazott módszer a kiadási megközelítés. Ez összegzi a gazdaságban részt vevő különböző csoportok kiadásait. Az összetevők magukban foglalják a magánfogyasztási kiadásokat, az állami fogyasztási kiadásokat, a hazai magánberuházásokat és a nettó exportot (export - import).

A bruttó befektetés a GDP kiszámítására szolgál, míg a nettó befektetés Nettó befektetés A nettó befektetés az az összeg, amelyet a társaság befektetési eszközök vásárlására fordít, levonva az eszközök kapcsolódó értékcsökkenését. (bruttó beruházás - értékcsökkenés) a nettó hazai termék kiszámítására szolgál. Az NDP kiszámítható úgy, hogy az ország tőkekészletének értékcsökkenését levonjuk a GDP-jéből.

Nettó hazai termék (NDP) - elemzés

A nettó hazai terméket néha jobb gazdasági mutatónak tekintik, mint a GDP, mivel az előbbiekből kiderül az elavult berendezések fejlesztésére fordított beruházások nagysága is a termelési szint fenntartása érdekében. Önmagában az értékcsökkenés növekedése felemelheti a GDP szintjét, de ez nem jelzi az adott ország társadalmi és gazdasági jólétének javulását.

Ezért az NDP jobb betekintést nyújthat egy ország gazdasági helyzetébe, figyelembe véve annak nettó befektetését. Ha a nettó befektetés pozitív, a gazdaság növekszik. Ha a nettó befektetés negatív, akkor a beruházás nem képes fedezni az amortizációt sem, hogy fenntartsa a jelenlegi kibocsátási szintet, ami a gazdaság visszaesését jelzi. A nulla nettó befektetés azt jelenti, hogy az ország tőkekészlete állandó.

Például egy országnak 5 billió dolláros beruházási kiadása van egy új eszközre egy év alatt, de ugyanezen évre 6 billió dollár értékcsökkenést is elszámol. Az összes 5 billió dollár a GDP-ben számít bruttó befektetésnek. A nettó befektetés azonban csak - 1 billió dollár (5 billió dollár - 6 billió dollár), ami azt jelenti, hogy az ország belföldi beruházásából nincs tényleges gazdasági növekedés.

Egy ország GDP-jét és NDP-jét összehasonlítva a GDP és az NDP közötti növekvő szakadék az ország elavulásának és értékromlásának növekedését jelzi. Ez a gazdasági stagnálás jele lehet. Stagflation A stagflation olyan gazdasági esemény, amelyben az infláció magas, a gazdasági növekedés lassul és a munkanélküliség folyamatosan magas. Ettől a kedvezőtlen kombinációtól tartanak, és dilemmát jelenthet a kormányok számára, mivel az infláció csökkentésére irányuló legtöbb intézkedés emelheti a munkanélküliség szintjét.

A GDP és az NDP közötti csökkenő különbség az ország tőkekészletének jobb állapotát képviseli. Ha az ország nem fektet be az amortizáció miatt elvesztett érték helyreállításába, akkor a GDP végül csökken.

Nettó hazai termék (NDP) és nettó nemzeti termék (NNP)

Mivel az NDP-t úgy számítják ki, hogy az értékcsökkenést levonják a GDP-ből, az NNP-t úgy lehet kiszámítani, hogy az értékcsökkenést levonják a GNP-ből. A GDP és az NDP kapcsolata hasonló a GNP és az NNP viszonyához.

A fő különbség a hazai termék és a nemzeti termék mutatói között az, hogy a hazai termék mutatói az ország földrajzi határán belül előállított késztermékek és szolgáltatások értékét mérik, míg a nemzeti termék mutatók az adott ország állampolgárai által előállított késztermékek és szolgáltatások értékét mérik.

A GDP és az NDP az ország gazdasági tevékenységét földrajzi szempontból veszi figyelembe. Függetlenül attól, hogy a termékeket és szolgáltatásokat hazai vagy külföldi cég gyártja-e. Amíg ezeket az ország határain belül állítják elő, az adott ország GDP-jébe számítanak.

A GNP és az NNP mérik egy nemzet gazdasági tevékenységét, amelyet polgárai végeznek. Az állampolgárok által egy idegen országban nyújtott termékeket és szolgáltatásokat az adott ország GNP-jének és NNP-jének tekintik. Az országon belül folytatott, de külföldi vállalatok által végzett gazdasági tevékenységek nem tartoznak ide.

További források

A Finance a globális Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szállítója , a szövetség modellezése, a hitelek visszafizetése és még sok más. tanúsítási program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. A karrier továbbhaladásához az alábbi további források hasznosak lehetnek:

  • Bruttó hazai termék (GDP) Bruttó hazai termék (GDP) A bruttó hazai termék (GDP) az ország gazdasági egészségi állapotának mérőszáma és az életszínvonalának mutatója. A GDP felhasználható a különböző országok termelékenységi szintjének összehasonlítására is.
  • Funkcionális elavulás Funkcionális elavulás (ingatlan) Az ingatlanügyekben a funkcionális elavulás egy építészeti tervezés hasznosságának csökkenésére utal, oly módon, hogy annak megváltoztatása az aktuális valósághoz
  • Bruttó nemzeti termék A bruttó nemzeti termék a bruttó nemzeti termék (GNP) az ország lakói és vállalkozásai által előállított összes áru és szolgáltatás értékének a mértéke. Becsüli az ország lakói által gyártott végtermékek és szolgáltatások értékét, függetlenül a gyártás helyétől.
  • Gazdasági értékcsökkenés Gazdasági értékcsökkenés A gazdasági értékcsökkenés az eszköz gazdasági értékének időbeli csökkenése. Hivatkozhat az állóeszköz-fogyasztásra is a nemzeti számlák becslése céljából. A gazdasági értékcsökkenés általában olyan közvetett tényezőknek tulajdonítható, mint a környező utak minőségének romlása

Legutóbbi hozzászólások