Mód - Definíció, hogyan lehet megtalálni és gyakorlati példa

A mód az adatkészlet leggyakrabban előforduló értéke. Az átlag és a medián mellett a mód a központi tendencia statisztikai mérőszáma egy adatkészletben. A központi tendencia egyéb mérőszámaival ellentétben, amelyek csak egy adott adatkészletre jellemzők, az adatkészletben többféle mód lehet.

Vállalati Pénzügyi Intézet néhány ilyen statisztikai intézkedést áttekint a Math for Corporate Finance tanfolyamunkon.

A mód használatának előnyei

Bizonyos esetekben a mód rendkívül hasznos mértéke lehet a központi tendenciának. Az egyik legnagyobb előnye, hogy bármilyen típusú adatra alkalmazható, míg a MEDIAN függvény átlagos és középértéke A MEDIAN függvény az Excel Statistics függvények kategóriájába tartozik. A függvény kiszámítja egy adott számkészlet középső értékét. A medián meghatározható a számcsoportok középső számaként. Vagyis a mediánnál nagyobb visszatérési számok fele nem számolható a névleges adatokhoz. A kvantitatív elemzéssel rendelkező adatkészletek szélső értékei nem befolyásolják azt sem. Kvantitatív elemzés A kvantitatív elemzés a mérhető és ellenőrizhető adatok, például a bevételek, a piaci részesedés és a bérek összegyűjtésének és értékelésének folyamata a vállalkozás viselkedésének és teljesítményének megértése érdekében.Az adattechnológia korszakában a kvantitatív elemzést tekintik a megalapozott megközelítésnek a megalapozott döntések meghozatalában. . Így az adatelosztás ellenére betekintést nyújthat szinte minden adatkészletbe.

Másrészt a statisztikai intézkedés saját korlátokkal is jár. Például nem lehet matematikailag tovább kezelni. Ezért az intézkedés nem használható részletesebb elemzésre. Ezenkívül, mivel nem az adatkészlet összes értékén alapul, nehéz következtetéseket levonni az adatkészletre csak a módra támaszkodva.

Az egyéb statisztikai intézkedések előnyeiről, valamint azok kiszámításáról és felhasználásáról olvassa el a Finance Math for Corporate Finance tanfolyamát!

Hogyan lehet megtalálni a módot

A mód megtalálásához nincs szükség számításokra. Egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Gyűjtse össze és rendezze az adatokat egy adatkészletből.
 2. Határozza meg az adatkészlet összes különálló értékét.
 3. Számolja meg az egyes értékek előfordulásának gyakoriságát.
 4. A leggyakoribb érték (ek) a mód.

Ezenkívül az eloszlási grafikon vagy a hisztogram segítségével könnyen megtalálható. Más szavakkal, a hisztogram vizuális értelmezést nyújt a numerikus adatokról, azáltal, hogy megmutatja az adatpontok számát, amelyek egy meghatározott értéktartományba esnek („kukák”). A hisztogram hasonló a függőleges oszlopdiagramhoz. Ugyanakkor egy hisztogram ,. Grafikusan az eloszlási grafikon csúcspontjaként vagy a hisztogram legmagasabb oszlopaként van ábrázolva.

Példa a módra

Ön egy e-kereskedelmi vállalat pénzügyi elemzője Startup Valuation Metrics (internetes vállalatok számára) Startup Valuation Metrics internetes vállalatok számára. Ez az útmutató felvázolja a 17 legfontosabb e-kereskedelem értékelési mutatóját az interneten. Feladatot kapott, hogy meghatározza a termék leggyakrabban vásárolt kategóriáját az elmúlt hónapban.

A feladat elvégzése érdekében beolvassa az elmúlt hónap vásárlásainak adatait. Az adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Mód - Mintatábla

A feladat elvégezhető az adatkészlet termékkategóriájának módjának meghatározásával, amely az alábbi lépésekkel található:

 1. Azonosítsa a különböző értékeket az adatkészletben. Láthatjuk, hogy az adatkészlet termékkategóriáinak különálló értékei a következők: Ruházat, Készülékek, Könyvek és Számítógép.
 1. Számítsa ki az egyes különálló értékek gyakoriságát az adatkészletben.

Frekvencia

 1. Határozza meg a módot (a leggyakoribb különálló érték).

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a ruházati kategória a leggyakoribb az adatkészletben. Más szavakkal, a ruházat az adatkészlet módja.

Alternatív megoldásként megtalálhatjuk az üzemmódot hisztogram (vagy más frekvenciaeloszlási diagram) segítségével. Eredeti adataink felhasználásával könnyen létrehozhatunk hisztogramot az Excelben.

Diagram

A diagramból egyértelműen láthatjuk, hogy a ruházati kategória az adatkészlet módja.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő pénzügyi források lesznek hasznosak:

 • Alapvető statisztikai fogalmak a pénzügyben Alapvető statisztikai fogalmak a pénzügyekben A statisztika alapos megértése alapvető fontosságú a pénzügyek jobb megértésében. Sőt, a statisztikai koncepciók segíthetnek a befektetőknek a monitorozásban
 • Dinamikus dátumok, összeg, átlag és forgatókönyvek Dinamikus dátumok, összeg, átlag és forgatókönyvek segítenek dinamikus dátumokat, összegeket, átlagokat és forgatókönyveket létrehozni az Excelben. A befektetési banki, a tőkekutatás, az FP & A és a vállalati fejlesztés pénzügyi elemzői számára előnyös a fejlett Excel készségek elsajátítása, mert ez kiemeli versenytársaitól. Ebben a cikkben áttekintjük a
 • Ingyenes Excel Crash Course
 • Az Excel függvények teljes listája A pénzügyi elemzők legfontosabb Excel-funkcióinak listája. Ez a csalólap több száz olyan funkciót tartalmaz, amelyek kritikus fontosságúak az Excel elemzőjeként való ismeretekhez

Legutóbbi hozzászólások