Nettó export - áttekintés, hogyan kell kiszámítani, fontosság

A nettó export az ország importértéke és exportértéke közötti különbség. Lehet pozitív vagy negatív.

Nettó export

Összegzés

 • A nettó export az ország exportjának és importjának értéke közötti különbség.
 • A nettó exportérték lehet pozitív (kereskedelmi többlet) vagy negatív (kereskedelmi hiány).
 • A nettó exportváltozót használják egy ország GDP kiszámításához.

Pozitív és negatív nettó export

A pozitív nettó exportérték az ország kereskedelmi többletét mutatja. Ez azt jelenti, hogy a nemzet behozatalának értéke alacsonyabb, mint az export értéke. Egy kereskedelmi többlettel rendelkező ország több pénzt kap egy külföldi piacról, mint amennyit költ.

A negatív nettó exportadat egy adott ország kereskedelmi hiánya. Ez azt jelenti, hogy az ország behozatalának összértéke nagyobb, mint az export összértéke. Kereskedelmi hiánnyal küzdő ország több pénzt költ egy külföldi piacra. Kétoldalú megállapodás A kétoldalú megállapodás, amelyet klíringkereskedelemnek vagy mellékügyletnek is neveznek, a felek vagy államok közötti olyan megállapodásra utal, amelynek célja, hogy a kereskedelmi hiányt a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

A nettó export kiszámítása

Egy ország nettó exportja a következőképpen számítható:

Nettó export = Export értéke - Import értéke

Hol:

 • Az export értéke az adott ország által az árukra és szolgáltatásokra termelt pénzösszeg. Termékek és szolgáltatások A termék egy tárgyi eszköz, amelyet megszerzés, figyelem vagy fogyasztás céljából hoznak forgalomba, míg a szolgáltatás immateriális tétel, amely külföldi piacról.
 • Az import értéke az a pénzösszeg, amelyet a nemzet más országokból származó szolgáltatásokra és árukra költött.

Tegyük fel például, hogy Malajzia 1,89 milliárd dolláros gumit exportál, 250 millió dollár gumit és 390 millió dollár benzint importál Indonéziából.

A fenti képlet felhasználásával Malajzia nettó exportját a következőképpen számítják:

Nettó export = 1,89 milliárd USD - (250 millió USD + 390 millió USD) = 1,89 milliárd USD - 640 millió USD

Nettó export = 1,25 milliárd dollár

Malajzia nettó exportja 1,25 milliárd dollár .

A nettó export fontossága

 • A nettó exportváltozó nagyon fontos az ország GDP kiszámításakor. A kereskedelmi többlet lehetővé teszi a nettó export hozzáadását az ország GDP-jéhez.
 • A nettó export az ország pénzügyi egészségi állapotának mércéjeként is szolgálhat. Egy magas exportértékű ország jövedelmet generál más országokból. Megerősíti az ország pénzügyi helyzetét, mivel a pénz beáramlása lehetőséget ad más országokkal folytatott kereskedelemre.

Hogyan viszonyul a nettó export a GDP-hez

A bruttó hazai termék (GDP) egy ország által egy adott időtartam alatt előállított összes végtermék és szolgáltatás piaci értékének kiszámítása. Háromféleképpen lehet meghatározni vagy kiszámítani egy ország GDP-jét. Tartalmazzák:

 • Termelési (vagy output vagy hozzáadott érték) megközelítés
 • Jövedelem megközelítés
 • Kiadási megközelítés (a leggyakoribb)

Kiadási megközelítés

A kiadási módszer a bruttó hazai termék (GDP) mérési rendszere, amely magában foglalja a fogyasztást, a beruházásokat, az állami kiadásokat és a nettó exportot. A megközelítés meghozza a nominális GDP-t, a nominális GDP-t a reál-GDP-vel, a nominális bruttó hazai termékkel (GDP) és a reál-GDP-vel egyaránt számszerűsíti az országban egy évben előállított összes áru teljes értékét. A reál GDP-t azonban az inflációhoz igazítják, míg a nominális GDP-t nem. , amelyet aztán módosítani kell az infláció kielégítése érdekében, ezáltal megteremtve a tényleges GDP-t.

A GDP kiszámításához négy fő halmozott kiadás van: a háztartások fogyasztása, a kormányzati árukra és szolgáltatásokra fordított kiadások, az üzleti beruházások és a nettó export (amelyek egyenértékűek az exporttal csökkentett áruk és szolgáltatások importjával).

A GDP kiszámítása a kiadási megközelítés alkalmazásával

GDP = C + I + G + (X - M)

Hol:

 • C - Fogyasztói kiadások árukra és szolgáltatásokra
 • I - A befektetők üzleti beruházási javakra fordított kiadásai
 • G - kormányzati kiadások közjavakra és szolgáltatásokra
 • X - Export
 • M - Import

Példa

Tekintettel a következő információkra az X országról:

 1. A fogyasztói kiadások az év első negyedévében 950 000 dollárt tettek ki;
 2. A gazdaság befektetett kiadásai 359 000 dollárt tettek ki (ebből 140 000 dollár lakóingatlanra, 90 000 dollár eszközbeszerzésre és 129 000 dollár raktárberuházásra);
 3. A kormány kiadásai 600 000 dollárt tettek ki;
 4. Exportált termékek értéke 540 000 USD; és
 5. Importált áruk 290 000 dollár értékben.

Számítsa ki az ország nettó exportját és GDP-jét:

Nettó export = 540 000 USD - 290 000 USD

Nettó export = 250 000 USD

GDP = 950 000 USD + 359 000 USD + 600 000 + 250 000 USD

GDP = 2,159 millió USD

Az X ország 250 000 dolláros kereskedelmi többletet (nettó exportot) jelent , GDP-je pedig 2,159 millió dollár .

További források

A Finance a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítást kínálja törlesztések és még sok más. tanúsító program azok számára, akik karrierjüket egy újabb szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

 • Kereskedelmi mérleg Kereskedelmi mérleg (BOT) A kereskedelmi mérleg (BOT), más néven kereskedelmi mérleg, az ország behozatalának és exportjának egy adott időszakban fennálló monetáris értéke közötti különbségre utal. A pozitív kereskedelmi mérleg a kereskedelmi többletet jelzi, míg a negatív a kereskedelmi hiányt.
 • Összesített kereslet és kínálat Összesített kereslet és kínálat Az összesített kereslet és kínálat a kereslet és kínálat fogalmára utal, de makrogazdasági léptékben alkalmazzák. Az összesített kínálatot és az összesített keresletet egy ország összesített árszintjéhez, valamint a kicserélt áruk és szolgáltatások összesített mennyiségéhez viszonyítva ábrázoljuk.
 • GDP-képlet GDP-képlet A GDP-képlet a fogyasztásból, az állami kiadásokból, a beruházásokból és a nettó exportból áll. Ebben az útmutatóban szakaszokra bontjuk a GDP-képletet. A bruttó hazai termék (GDP) az adott országban meghatározott időtartam alatt előállított összes végső gazdasági termék és szolgáltatás pénznemben kifejezett értéke.
 • Bruttó nemzeti termék A bruttó nemzeti termék a bruttó nemzeti termék (GNP) az ország lakói és vállalkozásai által előállított összes áru és szolgáltatás értékének a mértéke. Becsüli az ország lakói által gyártott végtermékek és szolgáltatások értékét, függetlenül a gyártás helyétől.

Legutóbbi hozzászólások